O interpretację wystąpiła spółka - właściciel kortów tenisowych, która chciała zorganizować na nich zawodowy turniej. Zgodnie z przedstawionym jej przez Polski Związek Tenisowy regulaminem miała obowiązek pobrać od jego uczestników po 40 dolarów wpisowego.

Zapytała w związku z tym, czy będzie świadczyła usługę podlegającą opodatkowaniu VAT. Sama uważała, że nie, gdyż koszty związane z organizacją turnieju poniosą sponsorzy, a wpisowe, jakie zapłacą zawodnicy, jest przymusowym wynagrodzeniem za możliwość bycia klasyfikowanym w rankingu tenisistów i jest podobne w swej istocie do składek członkowskich organizacji. Przypomniała, że każdy z organizatorów turniejów odprowadza część wpisowego na rzecz PZT i ponosi opłaty za przeprowadzenie zawodów.

Dlatego skoro wpisowe jest płacone Polskiemu Związkowi Tenisowemu to nie jest wynagrodzeniem za usługę spółki, a więc nie podlega VAT. Nie zgodziła się z tym izba skarbowa. Podkreśliła, że wpisowe jest zapłatą za uczestnictwo w turnieju organizowanym przez spółkę. Jest to więc wynagrodzenie za jej usługę, które w związku z tym podlega VAT. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że wysokość wpłat dokonywanych przez tenisistów i sam obowiązek ich pobierania narzucone są przez Polski Związek Tenisowy.