Od 22 września na granicy zachodniej oraz polsko-litewskiej prowadzone są całodobowe kontrole cystern z paliwem, które wjeżdżają do Polski.

To kolejna akcja zaplanowana przez Ministerstwo Finansów, która ma ograniczyć wyłudzenia VAT w obrocie tym wyrobem. Działania prowadzone są przez kontrolę skarbową przy współudziale organów podatkowych, Służby Celnej, Policji, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadzone czynności mają na celu wytypowanie podmiotów uczestniczących w procederze nielegalnego obrotu paliwami, a następnie przeprowadzenie wobec nich kontroli oraz identyfikację organizatorów procederu.

O skuteczności tego typu akcji świadczą wyniki działań prowadzonych na granicy wschodniej, między 16 – 28 czerwca 2014 r. Wówczas ujawnionych zostało 111 podmiotów wprowadzających paliwo z Litwy na teren kraju, z czego wobec 95 wszczęto kontrole. W toku kontroli stwierdzono blisko 330 milionów złotych uszczuplonego VAT oraz zabezpieczono środki pieniężne na kwotę 44 mln zł.