18 kwietnia podatnik otrzymał zaliczkę. Czy jeżeli przed końcem kwietnia wyda towar, to musi wystawić fakturę zaliczkową? Czy może wystawić jedynie fakturę końcową?
Obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych wynika z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Zgodnie z nim podatnik musi wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT (w szczególności otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży na rzecz innego podatnika VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze).
Termin wystawiania faktur zaliczkowych upływa 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Pojawia się więc pytanie, czy obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych w tym terminie istnieje, jeżeli w miesiącu otrzymania całości lub części zapłaty dojdzie do dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi?