Kto, zatrudniając osobę na zlecenie, chce potrącać z jej wynagrodzenia opłaty za wypożyczenie sprzętu do pracy lub odzieży roboczej, musi pamiętać o VAT. A niewykluczone, że i o kasie fiskalnej.
O potrąceniach stało się głośno, odkąd weszły w życie przepisy o minimalnej stawce godzinowej dla osób zatrudnianych na zlecenie lub innej umowie o świadczenie usług.
Wprowadzenie minimalnej stawki ma zapobiec rażąco niskim wynagrodzeniom, i to nie tylko w branży ochroniarskiej i usług sprzątania, gdzie często płacono 5–7 zł za godzinę.