Sprowadzenie z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej samochodu wiąże się z koniecznością załatwienia formalności w urzędzie skarbowym. Ich celem jest rozliczenie VAT lub ustalenie braku obowiązku zapłaty tego podatku oraz uzyskanie specjalnych zaświadczeń, które to potwierdzą. Zgodnie bowiem z art. 105 ust. 1 ustawy o VAT to naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających uiszczenie lub brak obowiązku uiszczenia VAT z tytułu przywozu z terytorium innego państwa członkowskiego środka transportu, który ma być dopuszczony do ruchu na terytorium Polski. Zaświadczenia te są zatem niezbędne, aby można było zarejestrować auto i je użytkować.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie obowiązki VAT wiążą się z zakupem samochodu za granicą

W pełnej wersji artykułu:
- Czym jest tzw. nabycie wspólnotowe
- Różnice podatkowe między samochodem nowym a używanym
- W którym kraju należy rozliczyć VAT
- Jak rozliczyć zakup samochodu do celów nie związanych z firmą