Przepisy nie precyzują zasad i formy udzielania zgody na elektroniczne fakturowanie. Stanowią jedynie, że może być ona wyrażona pisemnie lub w formie elektronicznej, a także w sposób dorozumiany.

Zgoda taka może być zatem wyrażona nie tylko w formie pisemnego oświadczenia przesłanego w formie papierowej lub mailem, ale także np. przez dokonanie płatności za zamówienie. W takim przypadku wskazane jest jednak wyraźne przekazanie nabywcy informacji (np. w postaci komunikatu pojawiającego się po zaznaczeniu okna wyboru elektronicznego fakturowania), że dokonanie zapłaty za pierwszą fakturę za zamówione świadczenia będzie podstawą fakturowania elektronicznego. Jeżeli kontrahent wyraził zgodę na stosowanie formy elektronicznej dla wszystkich przesyłanych faktur przez danego podatnika, to wszystkie te faktury powinny być przesyłane w tej formie. Natomiast gdy kontrahent wyraził zgodę na przesyłanie mu faktur w formie elektronicznej za konkretnie wskazane usługi, to pozostałe faktury powinny być przesyłane do niego w formie papierowej.

Akceptacja elektronicznego sposobu fakturowania powinna być teoretycznie dokonana przez osobę mającą prawo do składania takich oświadczeń w imieniu kontrahenta. W przypadku małej liczby kontrahentów należałoby więc dokonać każdorazowo weryfikacji umocowania osoby akceptującej. W przypadku dużej liczby kontrahentów – możliwym rozwiązaniem jest uzyskiwanie od nich oświadczeń o uprawnieniu do potwierdzenia akceptacji.