1 Sprawdź, kto może być przedstawicielem do spraw celnych

Każdy ma prawo ustanowić przedstawiciela, który będzie reprezentować go przed organami celnymi w celu spełniania wszystkich czynności i formalności celnych. Przedstawicielem może być osoba fizyczna, pod warunkiem że ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, osoba prawna, a także stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych, nieposiadające osobowości prawnej, których statutowa siedziba, siedziba główna lub inna stała siedziba znajduje się we Wspólnocie. Od tego wymogu istnieją liczne wyjątki. Polskie przepisy dodają, że przedstawicielem celnym w szczególności może być agencja celna, spedytor i przewoźnik.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jakiego przedstawiciela potrzebujesz

Jakie istotne elementy muszą się znaleźć w pełnomocnictwie

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ustanowić pełnomocnictwo dla agenta celnego.