Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych była nowelizowana w zakresie opodatkowania przychodów ze zbycia nieruchomości w ostatnich latach dwukrotnie. W konsekwencji obecnie obowiązują trzy tryby rozliczenia PIT sprzedaży mieszkania bądź domu. My omówimy zbycie nieruchomości, którą podatnicy nabyli od 1 stycznia 2009 r. i w tym roku chcą ją jeszcze sprzedać.

Ważne pięć lat

Na początek trzeba zacząć od określenia źródła przychodów podlegającego opodatkowaniu PIT. Jednym z takich źródeł jest odpłatne zbycie:

● nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

● spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

● prawa wieczystego użytkowania gruntów,

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.