Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, który chciał zastosować obniżoną stawkę do budowy i modernizacji małego szpitala. Sąd uznał, że 7-proc. stawką (obecnie 8-proc.) objęte są tylko budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

– Z przepisów ustawy wynika, że warunkiem zastosowania obniżonej stawki jest świadczenie usług zakwaterowania – wyjaśnił sędzia NSA Sylwester Marciniak.

Tymczasem podatniczka wyjaśniła, że w jej przypadku chodzi o kilkudniowe, hospitalizacje. Jak podkreślił NSA, ponieważ pacjenci nie są stale zakwaterowani w obiekcie prowadzonym przez podatniczkę, do prac budowlanych czy remontowych trzeba stosować podstawową 22-proc. stawkę VAT (obecnie 23-proc.).

Niepubliczny ZOZ wystąpił o interpretację przepisów. We wniosku wyjaśniono, że zakład prowadzi całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską sztucznego dożywiania niepełnosprawnych pacjentów, którzy przebywają we własnym domu. Opieka tego typu jest długoterminowa, w zasadzie aż do śmierci pacjenta. Ponieważ taka opieka wymaga okresowej hospitalizacji, podatniczka postanowiła zaadaptować stary budynek ambulatorium na szpital. Zapytała, czy do jego remontu może zastosować 7-proc. stawkę VAT.

Organ interpretacyjny uznał, że nie. Wyjaśnił, że obniżoną stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Budownictwem społecznym zostały objęte m.in. obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. W interpretacji podkreślono, że preferencyjna stawka jest przewidziana dla takich instytucji, których podstawową działalnością jest zakwaterowanie osób, a opieka medyczna jest przewidziana dodatkowo. Sądy administracyjne obu instancji przyznały rację fiskusowi. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 248/10.