Organy publiczne też muszą kierować się zasadą legalizmu. Rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nie nadaje się ot tak sobie. Nie można w ten sposób pozbawiać podatników przysługujących im praw. Podatnicy muszą mieć możliwość odwołania się od decyzji. Nie zapominajmy, że prawo to nie wynika z dobrej woli urzędników. Określone jest w przepisach z konstytucją na czele. Powinno być więc stosowane.