Obowiązek wcześniejszego powiadamiania ich o wizycie przedstawicieli fiskusa będzie wynikał z ustawowych przepisów. Projekt ponadto zakłada, że podatnicy będą musieli zapłacić podatek wynikający z decyzji dopiero, gdy stanie się ona ostateczna. Jeżeli więc podatnik będzie się odwoływał lub skieruje sprawę do sądu, to ewentualna zapłata zobowiązania nastąpi po uprawomocnieniu się wyroku. Trudno w tej chwili przewidzieć, jaki będzie ostateczny kształt zaproponowanych przepisów i jak będą stosowane. Jest jednak szansa, że po uchwaleniu nowe regulacje mogą ułatwić życie wielu podatnikom.