Najważniejsze informacje o PIT w 2016 roku


Ordynacja podatkowa, stawka preferencyjna, ulgi podatkowe czy korekta PIT to hasła, których znajomość ułatwi podatnikom rozliczać się z fiskusem. Od stycznia obowiązek podatkowy stał się łatwiejszy ze względu na rozpatrywanie spraw przez urząd na korzyść podatnika. Jednak w 2016 roku trzeba będzie zmierzyć się także z zaostrzonymi warunkami stosowania stawki preferencyjnej czy surowszymi karami za niedopełnienie obowiązków skarbowych.

  • <strong> Kalendarz podatnika: Do kiedy składać PIT w 2016 roku? </strong>
<br><br>
Zeznanie roczne mają obowiązek złożyć wszystkie osoby, które w 2015 roku uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedni formularz PIT można dostarczyć osobiście składając druk w Urzędzie Skarbowym, wysyłając dokument drogą elektroniczną lub tradycyjnie drogą pocztową (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego). Część podatników musiała rozliczyć się z fiskusem już w styczniu i w lutym, jednak znaczna większość, będzie musiała to zrobić do 2 maja br. 
<br><br>
<a title=" Do kiedy złożyć PIT 2015? Co grozi za niedotrzymanie terminu?>>" href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/916141,terminy-pit-2015-do-kiedy-zlozyc-pit-2015.html"><font color="#FFFFFF"> Do kiedy złożyć PIT 2015? Co grozi za niedotrzymanie terminu?>></font></a>
  • <strong> Decyzja ws. Nieujawnionych dochodów „na korzyść podatnika” </strong>
<br><br>
Od 1 stycznia 2016 r. możliwe jest zwolnienie z 75-proc. podatku od nieujawnionych dochodów, jeśli ich pochodzenie zostało odpowiednio udokumentowane – wynika z nowelizacji ustawy o PIT. Zasadniczą zmianą wynikającą z ustawy  jest większe prawdopodobieństwo orzekania na korzyść osób, względem których prowadzone jest postępowanie o nieujawnione dochody. Ustawa określa bowiem termin graniczny do wydania decyzji ustalającej podatek, gwarancje w ramach postępowania dowodowego, zasady oraz ciężar dowodu.

<br><br>
<a title=" Nieujawnione dochody: Od 2016 nowe zasady wydawania decyzji >>" href="http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/903422,nowelizacji-ustawy-o-pit-podatek-od-nieujawnionych-dochodow.html"><font color="#FFFFFF"> Nieujawnione dochody: Od 2016 nowe zasady wydawania decyzji >></font></a>
  • <strong> Korekta PIT za 2015 rok z nową stawką preferencyjną </strong>
<br><br>
Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ujawnionych w wyniku korekty deklaracji.  Podatnicy będą musieli sprostać nowym przepisom, które jednocześnie im sprzyjają i stanowią utrudnienie. Stawka preferencyjna odsetek została obniżona z 75 proc. do 50 proc. stawki podstawowej. Jednocześnie zaostrzono warunki zastosowania stawki preferencyjnej, wprowadzając wymóg złożenia korekty nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji.

 <br><br>
<a title=" Jak stosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę?>>" href="http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/916857,ordynacja-podatkowa-autokorekta-pit-obnizona-stawka-odsetek-za-zwloke.html"><font color="#FFFFFF"> Jak stosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę?>></font></a>
  • <strong> Korekty PIT nie trzeba już uzasadniać </strong>
<br><br>
Od 1 stycznia 2016 r. podatnik nie musi informować fiskusa, dlaczego koryguje PIT-37 lub VAT-7. Ale nadal będzie miał taką możliwość. Ta zmiana wynika z nowelizacji ordynacji podatkowej. 
Dotychczas, jeśli podatnik nie dołączył do korekty uzasadnienia, urząd nie tylko traktował tego jako brak formalny, ale uznawał, że korekta w ogóle nie została złożona. Organ musiał wówczas wzywać podatnika do doręczenia uzasadnienia.  <br><br>
<a title=" Korekty PIT nie trzeba już uzasadniać?>>" href="http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/910034,korekty-pit-vat.html"><font color="#FFFFFF"> Korekty PIT nie trzeba już uzasadniać?>></font></a>
  • <strong> Karta podatkowa (PIT 16) na nowych zasadach </strong>
<br><br>
Od początku 2016 roku obowiązuje nowy formularz PIT 16. Czym jest karta podatkowa? W największym skrócie jest uproszczonym sposobem płacenia podatku od dochodu z działalności. Karta podatkowa to propozycja dla samozatrudnionych i prowadzących małe. kilkuosobowe firmy produkujące lub świadczące usługi dla ludności. Zaletą takiego opodatkowania jest prostota i jednolita, comiesięczna stawka w ciągu roku niezależnie od uzyskiwanego dochodu.
<br><br>
<a title=" Kto może skorzystać z karty podatkowej i jak o nią wnioskować?>>" href="http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/916660,karta-podatkowa-podatki-firma-pit-16.html"><font color="#FFFFFF"> Kto może skorzystać z karty podatkowej i jak o nią wnioskować? >></font></a>
  • <strong> Ulgi podatkowe czyli co można odliczyć od podatku </strong>
<br><br>
W maju 2016 roku mija termin składania deklaracji podatkowych. Wypełniając PIT warto wiedzieć, czy przysługuje nam np. ulga na dzieci. Uproszczając,  taka ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko wobec którego podatnik wykonywał władzę rodzicielską. Nie są to jednak jedyne ulgi. Odliczeniu podlegają składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
<br><br>
<a title=" Co można odliczyć od podatku?>>" href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/916831,pit-2015-odliczenie-od-podatku-ulga-na-dzieci.html"><font color="#FFFFFF"> Co można odliczyć od podatku?>></font></a>
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!