X Ranking Urzędów Skarbowych - zobacz zwycięzców

W X rankingu, tak jak w poprzednim, urzędy ocenialiśmy w dwóch kategoriach: skuteczność (nieomylność) i efektywność (pracowitość), a następnie ułożyliśmy klasyfikację generalną. Przy czym oddzielnie ocenialiśmy urzędy różnej wielkości. Za duże US uznawaliśmy te, które zatrudniają powyżej 130 pracowników. Za średnie – te, w których pracuje od 61 do 130 osób. Z kolei małe to takie, w których zatrudnienie nie przekracza 60 pracowników. W odrębnej grupie ocenialiśmy urzędy wyspecjalizowane, czyli takie, które obsługują dużych podatników. W kategorii efektywność US mogły otrzymać maksymalnie 120 punktów, a w kategorii skuteczność – 140. Klasyfikacja generalna stanowi sumę punktów z obu kategorii.

 • Klasyfikacja generalna najlepszych małych urzędów skarbowych
 • Klasyfikacja generalna najlepszych średnich urzędów skarbowych
 • Klasyfikacja generalna najlepszych dużych urzędów skarbowych
 • Klasyfikacja generalna najlepszych wyspecjalizowanych urzędów skarbowych
 • Najbardziej skuteczne małe urzędy skarbowe w Polsce
 • Najbardziej skuteczne średnie urzędy skarbowe w Polsce
 • Najbardziej skuteczne duże urzędy skarbowe w Polsce
 • Najbardziej skuteczne wyspecjalizowane urzędy skarbowe w Polsce
 • Najbardziej efektywne małe urzędy skarbowe w Polsce
 • Najbardziej efektywne średnie urzędy skarbowe w Polsce
 • Najbardziej efektywne duże urzędy skarbowe w Polsce
 • Najbardziej efektywne wyspecjalizowane urzędy skarbowe w Polsce
 • Klasyfikacja generalna Izb Skarbowych
 • Najbardziej skuteczne Izby Skarbowe w Polsce
 • Najbardziej efektywne Izby Skarbowe w Polsce
 • Ranking dziesięciolecia
statystyki