Kalendarz podatnika. Terminy, o których musisz pamiętać w 2017 roku

Rok 2017 to czas zmian w systemie podatkowym. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług czy podatku od dochodów osób fizycznych i prawnych modyfikuje niektóre przepisy stanowiące także o terminach kluczowych dla podatników. Sprawdź, do kiedy uiszczać płatności, składać niezbędne oświadczenia i deklaracje podatkowe w 2017 roku.

 • <strong>2 stycznia 2017 roku</strong>

<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu<br><br>

<strong>9 stycznia 2017 roku</strong>

<br><br> Termin złożenia deklaracji CIT-7<br><br>

<br><br> Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku<br><br>
<br><br> Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT<br><br>
<br><br> Termin płatności podatku w formie karty podatkowej<br><br>

<br><br> Termin złożenia płatnikowi oświadczenia PIT-12 dla celów dokonania przez niego rocznego obliczenia podatku<br><br>
<br><br> Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br>

<strong>16 stycznia 2017 roku</strong>

<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą papierową<br><br>

<strong>20 stycznia 2017 roku</strong>

<br><br> Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D<br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczki CIT<br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej<br><br>

<br><br> Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej<br><br>

<br><br> Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej, chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania<br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy, chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania<br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej, chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania<br><br>
<br><br> Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej, chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku<br><br>

<br><br> Termin złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania dochodów/przychodów z działalności gospodarczej lub z najmu prywatnego<br><br>
<br><br> Termin złożenia pisemnego wniosku o opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego przez jednego z małżonków<br><br>
<br><br> Termin złożenia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał<br><br>
<br><br> Termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) <br><br>
<br><br> Termin złożenia informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej<br><br>
<br><br> Wybór zasady opodatkowania całości przychodu z najmu podlegającego opodatkowaniu przez jednego z małżonków (art. 12 ust. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym) <br><br>

<strong>25 stycznia 2017 roku</strong>

<br><br> Termin złożenia informacji VAT-27<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-7<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-9M<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-7D<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAP-1<br><br>
<br><br> Termin płatności podatku VAT<br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT<br><br>

<br><br> Termin płatności podatku VAT kwartalnie<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną<br><br>
<strong>31 stycznia 2017 roku</strong>

<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu<br><br>

<br><br> Termin złożenia deklaracji: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym<br><br>

<br><br> Termin złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L) <br><br>
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych<br><br>

<br><br> Termin złożenia deklaracji PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) <br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji PIT-16A (działalność opodatkowana kartą podatkową) <br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika deklaracji PIT-8AR (zryczałtowany podatek dochodowy) <br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika deklaracji PIT- 4R<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika do US informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R w formie papierowej, sporządzanych dla nie więcej niż 5 podatników<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika do US rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej, sporządzanego dla nie więcej niż 5 podatników<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika do US informacji IFT-1/IFT-1R w formie papierowej, sporządzanych dla nie więcej niż 5 podatników<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika informacji IFT-3/IFT-3R wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (niezależnie od liczby osób, dla których są sporządzane informacje) <br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji PIT-19A (osoby duchowne) <br><br>
 • <strong>7 lutego 2017 roku</strong>
<br><br> Termin złożenia deklaracji CIT-7 <br><br>
<br><br> Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku<br><br> 
<br><br> Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT  <br><br>
<br><br> Termin płatności podatku w formie karty podatkowej <br><br>
<br><br> Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br> 

<strong>15 lutego 2017 roku</strong>
<br><br>VAT-UE (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej <br><br> 

<strong>20 lutego 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji CIT-ST <br><br> 
<br><br> Termin zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłaty zaliczek CIT, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki CIT <br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej <br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika<br><br> 
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych<br><br> 
<br><br> Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>
<br><br> Termin złożenia zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek PIT<br><br>
<br><br>Termin złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek PIT<br><br>

<strong>27 lutego 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji VAT-27<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-7<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-9M<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników<br><br>
<br><br> Termin płatności podatku VAT<br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT <br><br> 
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną <br><br> 

<strong>28 lutego 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu <br><br> 
<br><br> Termin złożenia do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu informacji: PIT- 8C, PIT-11, PIT-R<br><br> 
<br><br> Termin złożenia przez płatnika rocznego obliczenia podatku PIT-11A<br><br> 
<br><br> Termin złożenia przez płatnika informacji PIT-14<br><br> 
<br><br> Termin złożenia do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biurorachunkowe działające w jego imieniu rocznego obliczenia podatku PIT-40 <br><br> 
<br><br> Termin złożenia do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu informacji IFT-1/IFT-1R<br><br>  
<br><br> Termin przekazania podatnikowi PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40<br><br>
 • <strong>7 marca 2017 roku</strong>
<br><br> Termin złożenia deklaracji CIT-7 <br><br>
<br><br> Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku<br><br> 
<br><br> Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT  <br><br>
<br><br> Termin płatności podatku w formie karty podatkowej <br><br>
<br><br> Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br> 

<strong>15 marca 2017 roku</strong>
<br><br>VAT-UE (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej <br><br> 

<strong>20 marca 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji CIT-ST <br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki CIT <br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej <br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika<br><br> 
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych<br><br> 
<br><br> Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>

<strong>27 marca 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji VAT-27<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-7<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-9M<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników<br><br>
<br><br> Termin płatności podatku VAT<br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT <br><br> 
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną <br><br> 

<strong>31 marca 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu <br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym<br><br> 
<br><br> Termin złożenia przez płatnika informacji: IFT-2/IFT-2R<br><br>  
<br><br> Termin złożenia informacji CIT-D, sprawozdania z realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym<br><br>
 • <strong>7 kwietnia 2017 roku</strong>
<br><br> Termin złożenia deklaracji CIT-7 <br><br>
<br><br> Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku<br><br> 
<br><br> Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT  <br><br>
<br><br> Termin płatności podatku w formie karty podatkowej <br><br>
<br><br> Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br> 

<strong>17 kwietnia 2017 roku</strong>
<br><br>VAT-UE (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej <br><br> 

<strong>20 kwietnia 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D<br><br>
<br><br>Termin złożenia informacji CIT-ST <br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki CIT <br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej <br><br>
<br><br>Termin złożenia informacji CIT-ST (zaliczki płacone kwartalnie)<br><br>
<br><br>Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej <br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika<br><br> 
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych<br><br> 
<br><br> Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej<br><br> 
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnego<br><br>
 • <strong>2 maja 2017 roku</strong>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu<br><br> 
<br><br> Termin złożenia zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39<br><br> 
<br><br> Termin złożenia formularza SSE-R (osoby prowadzące działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia)<br><br> 
<br><br> Termin złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L)<br><br> 
<strong>8 maja 2017 roku</strong>
<br><br> Termin złożenia deklaracji CIT-7 <br><br>
<br><br> Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku<br><br> 
<br><br> Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT  <br><br>
<br><br> Termin płatności podatku w formie karty podatkowej <br><br>
<br><br> Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br> 

<strong>15 maja 2017 roku</strong>
<br><br>VAT-UE (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej <br><br> 

<strong>20 maja 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji CIT-ST <br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki CIT <br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej <br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika<br><br> 
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych<br><br> 
<br><br> Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>

<strong>25 maja 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji VAT-27<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-7<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-9M<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników<br><br>
<br><br> Termin płatności podatku VAT<br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT <br><br> 
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną <br><br>
 • <strong>7 czerwca 2017 roku</strong>
<br><br> Termin złożenia deklaracji CIT-7 <br><br>
<br><br> Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku<br><br> 
<br><br> Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT  <br><br>
<br><br> Termin płatności podatku w formie karty podatkowej <br><br>
<br><br> Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br> 

<strong>16 czerwca 2017 roku</strong>
<br><br>VAT-UE (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej <br><br> 

<strong>20 czerwca 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji CIT-ST <br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki CIT <br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej <br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika<br><br> 
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych<br><br> 
<br><br> Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>

<strong>26 czerwca 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji VAT-27<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-7<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-9M<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników<br><br>
<br><br> Termin płatności podatku VAT<br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT <br><br> 
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną <br><br> 
<strong>30 czerwca 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu<br><br>
 • <strong>7 lipca 2017 roku</strong>
<br><br> Termin złożenia deklaracji CIT-7 <br><br>
<br><br> Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku<br><br> 
<br><br> Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT  <br><br>
<br><br> Termin płatności podatku w formie karty podatkowej <br><br>
<br><br> Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br> 

<strong>17 lipca 2017 roku</strong>
<br><br>VAT-UE (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej <br><br> 

<strong>20 lipca 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D<br><br>
<br><br>Termin złożenia informacji CIT-ST <br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki CIT <br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej <br><br>
<br><br>Termin złożenia informacji CIT-ST (zaliczki płacone kwartalnie)<br><br>
 <br><br>Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej<br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika<br><br> 
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych<br><br> 
<br><br> Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>
 <br><br> Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej<br><br> 
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnego<br><br> 
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów osób duchownych<br><br> 

<strong>25 lipca 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji VAT-27<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-7<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-9M<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników<br><br>
 <br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-7D<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAP-1<br><br> 
<br><br> Termin płatności podatku VAT<br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT <br><br> 
<br><br>Termin płatności podatku VAT kwartalnie<br><br>
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną <br><br> 
<strong>31 lipca 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu<br><br>
 • <strong>7 sierpnia 2017 roku</strong>
<br><br> Termin złożenia deklaracji CIT-7 <br><br>
<br><br> Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku<br><br> 
<br><br> Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT  <br><br>
<br><br> Termin płatności podatku w formie karty podatkowej <br><br>
<br><br> Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br> 

<strong>16 sierpnia 2017 roku</strong>
<br><br>VAT-UE (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej <br><br> 

<strong>21 sierpnia 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji CIT-ST <br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki CIT <br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej <br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika<br><br> 
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych<br><br> 
<br><br> Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>
 
<strong>25 sierpnia 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji VAT-27<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-7<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-9M<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników<br><br>
<br><br> Termin płatności podatku VAT<br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT <br><br> 
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną <br><br> 
<strong>31 sierpnia 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu<br><br>
 • <strong>7 września 2017 roku</strong>
<br><br> Termin złożenia deklaracji CIT-7 <br><br>
<br><br> Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku<br><br> 
<br><br> Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT  <br><br>
<br><br> Termin płatności podatku w formie karty podatkowej <br><br>
<br><br> Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br> 

<strong>15 września 2017 roku</strong>
<br><br>VAT-UE (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej <br><br> 

<strong>20 września 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji CIT-ST <br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki CIT <br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej <br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika<br><br> 
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych<br><br> 
<br><br> Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>
 
<strong>25 września 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji VAT-27<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-7<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-9M<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników<br><br>
<br><br> Termin płatności podatku VAT<br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT <br><br> 
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną <br><br>
 • <strong>2 października 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu <br><br> 
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-REF <br><br> 
<strong>9 października 2017 roku</strong>
<br><br> Termin złożenia deklaracji CIT-7 <br><br>
<br><br> Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku<br><br> 
<br><br> Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT  <br><br>
<br><br> Termin płatności podatku w formie karty podatkowej <br><br>
<br><br> Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br> 

<strong>16 października 2017 roku</strong>
<br><br>VAT-UE (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej <br><br> 

<strong>20 października 2017 roku</strong>
 <br><br>Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D<br><br>
<br><br>Termin złożenia informacji CIT-ST <br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki CIT <br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej <br><br>
<br><br> Termin złożenia informacji CIT-ST (zaliczki płacone kwartalnie)<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika<br><br> 
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych<br><br> 
<br><br> Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej<br><br> 
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnego<br><br> 
 <br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów osób duchownych<br><br> 
 
<strong>25 października 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji VAT-27<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-7<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-9M<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników<br><br>
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-7D<br><br>
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy<br><br>
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAP-1<br><br>
<br><br> Termin płatności podatku VAT<br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT <br><br> 
<br><br>Termin płatności podatku VAT kwartalnie<br><br>
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną <br><br> 
<strong>31 października 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu<br><br>
 • <strong>7 listopada 2017 roku</strong>
<br><br> Termin złożenia deklaracji CIT-7 <br><br>
<br><br> Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku<br><br> 
<br><br> Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT  <br><br>
<br><br> Termin płatności podatku w formie karty podatkowej <br><br>
<br><br> Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br> 

<strong>15 listopada 2017 roku</strong>
<br><br>VAT-UE (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej <br><br> 

<strong>20 listopada 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji CIT-ST <br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki CIT <br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej <br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika<br><br> 
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych<br><br> 
<br><br> Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>
 
<strong>27 listopada 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji VAT-27<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-7<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-9M<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników<br><br>
<br><br> Termin płatności podatku VAT<br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT <br><br> 
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną <br><br> 
<strong>30 listopada 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu<br><br>
<br><br>Termin złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L do wymiaru zaliczek PIT z działów specjalnych produkcji rolnej na następny rok<br><br>
<br><br>Termin złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek PIT z działów specjalnych produkcji rolnej<br><br>
 • <strong>7 grudnia 2017 roku</strong>
<br><br> Termin złożenia deklaracji CIT-7 <br><br>
<br><br> Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku<br><br> 
<br><br> Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT  <br><br>
<br><br> Termin płatności podatku w formie karty podatkowej <br><br>
<br><br> Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD<br><br>
<br><br> Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br> 

<strong>15 grudnia 2017 roku</strong>
<br><br>VAT-UE (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej <br><br> 

<strong>20 grudnia 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji CIT-ST <br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki CIT <br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej <br><br>
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej<br><br> 
<br><br> Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika<br><br> 
<br><br> Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych<br><br> 
<br><br> Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>
 
<strong>27 grudnia 2017 roku</strong>
<br><br>Termin złożenia informacji VAT-27<br><br>
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-7<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-9M<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu<br><br> 
<br><br> Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników<br><br>
<br><br> Termin płatności podatku VAT<br><br> 
<br><br>Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT <br><br> 
<br><br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną <br><br> 
<strong>28 grudnia 2017 roku</strong>
<br><br>Termin płatności podatku w formie karty podatkowej<br><br>
<br><br>Termin płatności ryczałtu od przychodów osób duchownych<br><br>
statystyki

Komentarze (2)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!