Podatki | Najnowsze wiadomości

17 września 2019 r.

„W Polsce robimy to trochę inaczej” - czyli nowe zasady outsourcingu17 września 2019 r.

Na początku 2019 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EBA”) opublikował nowe wytyczne w sprawie outsourcingu („Wytyczne EBA”). Już wstępna analiza Wytycznych EBA przez polski sektor bankowy uwidoczniła szereg kluczowych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących równoczesnego stosowania Wytycznych EBA i prawa bankowego, które zostały również zasygnalizowane Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”). Po wakacjach pełnych intensywnej pracy, KNF opublikował właśnie stanowisko, które wyznaczy kształt outsourcingu bankowego w Polsce na najbliższe lata.

16 września 2019 r.

Polskie przepisy wprowadzające opodatkowanie u źródła przewidują klauzulę rzeczywistego właściciela jedynie w odniesieniu do odsetek i szeroko pojętych należności licencyjnych

Przy wypłatach dla zagranicznych udziałowców trudniej jest zastosować preferencje w CIT16 września 2019 r.

W zmienionych od 2019 r. regulacjach dotyczących podatku u źródła najwięcej wątpliwości budzą oświadczenie płatnika i opinia o stosowaniu przez niego zwolnienia z poboru tego podatku. W obu przypadkach należy bowiem oświadczyć, że podatnik jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności, a ustalenie jego statusu przez płatnika nie zawsze jest proste.

Polecane

Polecane