Podatki | Najnowsze wiadomości

25 maja 2020 r.

Dla dużej grupy podatników przyszedł czas na porządki. A to oznacza nie tylko dostosowywanie hoteli, biur, lokali, punktów usługowych itp. do stosowania zasady dystansu społecznego, lecz także zmiany w prowadzeniu biznesu, odbudowanie i modyfikację ciągów dostaw itd.

Koronawirus nie zwalnia z należytej staranności. Trzeba właściwie udokumentować poniesione straty25 maja 2020 r.

Trudności, w jakich znalazła się duża grupa polskich przedsiębiorców, nie zwalniają ich z konieczności zachowania należytej staranności przy dokonywaniu podatkowego rozliczenia straty w bieżącej działalności. Nie wystarczy bowiem wskazanie, że zanotowano ją w okresie zagrożenia koronawirusem, lecz trzeba też właściwie udokumentować okoliczności jej powstania.

22 maja 2020 r.

Początkowo kasy wirtualne miały być przeznaczone wyłącznie dla usług transportowych, jednak w drugim projekcie rozporządzenia zdecydowano, że trafią one również do branż wrażliwych podatkowo, takich jak HoReCa (hotele, restauracje, catering - red. ) czy branża węglowa

Prof. Modzelewski: Zastąpienie kas tradycyjnych (także online) wirtualnymi może prowadzić do katastrofy22 maja 2020 r.

Od początku procesu wprowadzania kas wirtualnych Ministerstwo Finansów wielokrotnie komunikowało o potrzebie przeprowadzenia pilotażu tego rozwiązania na wąskiej grupie przedsiębiorców, z uwagi na ryzyko rozszczelnienia systemu poboru podatku VAT. Z niewiadomych przyczyn na kilkanaście dni przed planowanym ogłoszeniem rozporządzenia w projekcie pojawiło się rozszerzenie grupy pilotażowej na gastronomię, hotelarstwo oraz handel węglem.

Polecane

Polecane