Podatki | Najnowsze wiadomości

20 stycznia 2020 r.

Agnieszka Pokojska, fot. Ewa Liszcz

Jak współpracować z biegłym rewidentem [PODCAST]20 stycznia 2020 r.

- Zdarza się, że spółka, która ma obowiązek poddania swojego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta traktuje to jako zło konieczne - mówi Krzysztof Burnos, prezes Kancelarii Biegłych Rewidentów Burnos Audit i były prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w rozmowie z Agnieszką Pokojską z Dziennika Gazety Prawnej.

20 stycznia 2020 r.

Gmina, która wystąpiła o interpretację w tej sprawie, sądziła, że w jej przypadku obowiązek podzielonej płatności (split payment) nie ma zastosowania. Może go stosować, ale dobrowolnie.

Organy władzy też płacą w split paymencie20 stycznia 2020 r.

Gmina, której jednostki budżetowe kupują towary lub usługi określone w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, muszą płacić kontrahentom w podzielonej płatności, jeśli kwota na fakturze przekracza 15 tys. zł. I to nawet wtedy, gdy w danej transakcji gmina występuje jako podmiot prawa publicznego.

Polecane

Polecane