Podatki | Najnowsze wiadomości

27 maja 2020 r.

Według rzecznika nie do zaakceptowania jest stan, w którym na obywateli nieprowadzących działalności nakładany jest podatek od nieruchomości w wyższej stawce, bo na podstawie ustawy nie można przypisać statusu podatnika podmiotowi, który wykorzystywał nieruchomość na cele gospodarcze i miał możliwość czerpania zysków z tego tytułu.

RPO: Nie wiadomo, kto ma płacić podatek od nieruchomości27 maja 2020 r.

Fiskus nakłada na obywateli nieprowadzących działalności gospodarczej podatek od nieruchomości za kopalnie – wskazał rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do ministra finansów. Problem wynika z niejasnych przepisów art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). W kontekście obowiązku zapłaty tej daniny rozróżnia on właścicieli, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkowników wieczystych gruntów i posiadaczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

25 maja 2020 r.

Dla dużej grupy podatników przyszedł czas na porządki. A to oznacza nie tylko dostosowywanie hoteli, biur, lokali, punktów usługowych itp. do stosowania zasady dystansu społecznego, lecz także zmiany w prowadzeniu biznesu, odbudowanie i modyfikację ciągów dostaw itd.

Koronawirus nie zwalnia z należytej staranności. Trzeba właściwie udokumentować poniesione straty25 maja 2020 r.

Trudności, w jakich znalazła się duża grupa polskich przedsiębiorców, nie zwalniają ich z konieczności zachowania należytej staranności przy dokonywaniu podatkowego rozliczenia straty w bieżącej działalności. Nie wystarczy bowiem wskazanie, że zanotowano ją w okresie zagrożenia koronawirusem, lecz trzeba też właściwie udokumentować okoliczności jej powstania.

Polecane

Polecane