Podatki | Najnowsze wiadomości

3 sierpnia 2020 r.

podatki

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak należy zamykać księgi rachunkowe3 sierpnia 2020 r.

W ustawie o rachunkowości (dalej: u.r.) celowo użyto pojęć: sprawozdanie finansowe i roczne sprawozdanie finansowe. Ma to swoje konsekwencje dla porównywalności prezentowanych danych. Skutki te wyjaśnił departament efektywności wydatków publicznych i rachunkowości w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na pytania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Odniósł się w niej do kilku zagadnień dotyczących roku obrotowego i zamknięcia ksiąg rachunkowych. Wszystkie je łączy wspólny mianownik – zamknięcie ksiąg zanim upłynie przyjęty przez jednostkę koniec roku obrotowego. Może to być spowodowane postawieniem jednostki w stan likwidacji, ogłoszeniem upadłości, zmianą formy prawnej, podziałem lub połączeniem spółek. Dla ułatwienia podzieliliśmy te zagadnienia na bardziej szczegółowe, prezentując je w formie pytań i odpowiedzi oraz ilustrując przykładami. Nie są to dosłowne odpowiedzi MF, lecz ich omówienie.

3 sierpnia 2020 r.

Zdarza się, że pod marką biur rachunkowych online działają osoby ukrywające brak odpowiednich kadr i infrastruktury

Przyszłość stacjonarnych biur rachunkowych3 sierpnia 2020 r.

Pandemia wymusiła taki sposób funkcjonowania usług księgowych, w który dobrze wpasowały się biura działające online. Prowadzą one dużo lepszy marketing w internecie niż te działające stacjonarnie, co wpływa na uwypuklenie zalet tej formy świadczenia usług i może budować nieprawdziwy obraz rynku usług księgowych.

3 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik wystawia bowiem fakturę korygującą

Jaki CIT i VAT przy fakturze korygującej do sprzedaży sprzed zmiany stawek3 sierpnia 2020 r.

X spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jest dystrybutorem przypraw. 2 czerwca 2020 r. sprzedała niepowiązanej firmie Y pieprz mielony o wartości netto 4000 zł (plus VAT według stawki 23 proc. w wysokości 920 zł). Na udokumentowanie tej sprzedaży spółka X wystawiła 2 czerwca 2020 r. fakturę, którą przekazała nabywcy (za jego zgodą) w formie elektronicznej.

3 sierpnia 2020 r.

Od 15 lat mieszkamy z żoną i pracujemy w Irlandii, tam też rozliczamy podatki i nie prowadzimy żadnych interesów w Polsce. Trzy lata temu kupiliśmy pod Dublinem dom, który obecnie chcemy sprzedać i wrócić do ojczyzny. Czy w tej sytuacji musimy zapłacić podatek dochodowy w Polsce?

Jak amortyzować jacht? Kiedy uwzględnić zakup kasy online? [PORADNIA PODATKOWA]3 sierpnia 2020 r.

Kiedy uwzględnić w kosztach zakup kasy online, która zacznie być używana za kilka miesięcy?Czy trzeba zapłacić podatek dochodowy w przypadku sprzedaży domu za granicą przed powrotem do Polski? Jak amortyzować jacht wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej? Czy można odliczyć VAT od nabytego prywatnie auta wprowadzonego potem do działalności?

Polecane

Polecane