Podatki | Najnowsze wiadomości

10 lipca 2020 r.

W krajach zachodnich ten podatek miał być rekompensatą za środki budżetowe skierowane na ratowanie banków zagrożonych upadłością w wyniku kryzysu finansowego 2008‒2010 albo pobierano go w celu budowy dodatkowego funduszu na wypadek przyszłego krachu. W Polsce nie było kryzysu bankowego, przynajmniej w sektorze komercyjnym

Stypułkowski: Warto po raz kolejny przemyśleć podatek bankowy [OPINIA]10 lipca 2020 r.

Podatek bankowy jest tematem licznych wystąpień przedstawicieli środowiska bankowego od momentu złożenia w Sejmie projektu ustawy jesienią 2015 r. Te głosy koncentrowały się na jego negatywnych stronach: zasadności, konstrukcji, sposobie naliczania czy wysokości. Rządzący nigdy nie podjęli dyskusji. Mimo wszystko warto po raz kolejny do sprawy powrócić.

10 lipca 2020 r.

Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji ani sądowej, ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy wypłacona z Funduszu Pracy a podatki dochodowe10 lipca 2020 r.

Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Dowiedziałem się, że zgodnie z przepisami wprowadzonymi w ramach tarczy antykryzysowej mogę otrzymać nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości 5 tys. zł, która może zostać umorzona. Czy w przypadku skorzystania z tej formy pomocy muszę ją w jakiś sposób rozliczyć w PIT?

10 lipca 2020 r.

Na gruncie prawa bilansowego przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, opracowuje łączne sprawozdanie finansowe.

Jakie zapisy w księgach u polskiego właściciela zagranicznego zakładu10 lipca 2020 r.

Wydzielony i samodzielny organizacyjnie samobilansujący się zagraniczny zakład, który stanowi część działalności gospodarczej wykonywanej przez polskiego przedsiębiorcę (tj. podmiot macierzysty) poza jego siedzibą (zlokalizowany w Niemczech), otrzymuje od polskiego przedsiębiorcy wyodrębnione jedynie do jego dyspozycji składniki aktywów (np. środki pieniężne, materiały, towary, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) oraz odpowiadające im kapitały własne. Jak zaewidencjonować te zdarzenia? Jakie operacje księgowe są związane z takim zagranicznym zakładem?

Polecane

Polecane