VAT

3 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik wystawia bowiem fakturę korygującą

Jaki CIT i VAT przy fakturze korygującej do sprzedaży sprzed zmiany stawek3 sierpnia 2020 r.

X spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jest dystrybutorem przypraw. 2 czerwca 2020 r. sprzedała niepowiązanej firmie Y pieprz mielony o wartości netto 4000 zł (plus VAT według stawki 23 proc. w wysokości 920 zł). Na udokumentowanie tej sprzedaży spółka X wystawiła 2 czerwca 2020 r. fakturę, którą przekazała nabywcy (za jego zgodą) w formie elektronicznej.

27 lipca 2020 r.

Dzięki stanowisku Brukseli cła ani VAT importowego nie zapłaci przedsiębiorca, który zawarł umowę na przywóz odpowiednich towarów medycznych z organizacją państwową (chodzi także o samorządy i szpitale), charytatywną lub dobroczynną uznaną przez właściwe organy państwa członkowskiego

Bez cła od importu produktów medycznych. Bruksela przedłuża preferencje27 lipca 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy sprowadzili spoza Unii Europejskiej produkty medyczne niezbędne do walki z pandemią, nie zapłacą cła ani VAT od importu do końca października br. – wynika z najnowszej decyzji Komisji Europejskiej. Bruksela wydłużyła w ten sposób o trzy miesiące okres korzystania ze zwolnienia (od 1 stycznia do 31 lipca br.) zapisany w decyzji KE nr 2020/491 z 3 kwietnia br.

25 lipca 2020 r.

Czy mogę nabywać od męża produkty rolne na potrzeby mojej działalności?

Czy nabycie od małżonka produktów rolnych będzie podlegało VAT 25 lipca 2020 r.

Posiadamy wraz z mężem wspólne gospodarstwo rolne. Mąż – w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa – jest rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia od podatku, natomiast ja jestem zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą w innym zakresie, tj. sprzedaży karmy dla zwierząt domowych, realizowanej wysyłkowo przez internet oraz w stacjonarnym sklepie.

Polecane

Polecane