VAT

13 lipca 2020 r.

VAT, podatek, podatki

Jaki VAT i CIT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie do Niemiec13 lipca 2020 r.

Spółka z o.o. Y. (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE w Polsce) dokonała 1 lipca 2020 r. dostawy towarów (ręczników) na rzecz firmy niemieckiej (podatnik VAT UE w Niemczech), która nie jest z nią powiązana w żaden sposób. Spółka Y. ma wydruk z VIES potwierdzający status kontrahenta jako podatnika VAT UE w Niemczech. Wartość sprzedanych towarów wyniosła 20 000 euro i na taką kwotę 1 lipca 2020 r. została wystawiona faktura. W wyniku dostawy towary zostały przewiezione z magazynu spółki w Polsce do siedziby kontrahenta w Niemczech. Towary przewiozła firma transportowa na zlecenie Y. Na udokumentowanie tej dostawy spółka ma fakturę oraz oryginał listu przewozowego CMR podpisanego przez nabywcę. Ponadto dysponuje ona: korespondencją handlową (e-mailową) z klientem dotyczącą szczegółów zamówienia oraz potwierdzeniem zapłaty za dostarczony towar (przelew bankowy), przy formie płatności po dostawie. Spółka zebrała te dokumenty 13 lipca 2020 r. Jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, a VAT i zaliczki na CIT płaci za okresy miesięczne. Spółka ma status średniego przedsiębiorcy. Dla Y. właściwa jest stawka CIT w wysokości 19 proc. Jak spółka powinna rozliczyć tę dostawę na gruncie CIT oraz VAT? 

6 lipca 2020 r.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Nieterminowe wykonanie usługi: Jaki PIT i VAT przy karze umownej?6 lipca 2020 r.

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zawarł 4 maja 2020 r. z Y. Spółka z o.o. umowę na wykonanie prac budowlanych (wyłożenie kostką brukową parkingu należącego do spółki Y.). Prace zostały wykonane (zgodnie z umową) 29 maja 2020 r. Okazało się jednak, że roboty budowlane zostały wykonane wadliwie. Strony doszły jednak do porozumienia, zgodnie z którym wady wykonanego parkingu miały zostać usunięte do 23 czerwca 2020 r. Niestety kilka dni po rozpoczęciu prac u jednej z osób wykonujących prace na parkingu wykryto zakażenie koronawirusem i w związku z tym przedsiębiorca oraz jego pracownicy zostali objęci dwutygodniową kwarantanną. Z tego powodu prace zostały przerwane na dwa tygodnie i dopiero 2 lipca 2020 r. przedsiębiorcy udało się naprawić wady wykonanych wcześniej robót. Zgodnie z porozumieniem kontrahent obciążył przedsiębiorcę karą umowną z tytułu zwłoki w usunięciu wad wykonanych robót budowanych. I tak 3 lipca 2020 r. spółka Y. wystawiła przedsiębiorcy notę księgową, w której naliczyła karę umowną w wysokości 2000 zł. Przedsiębiorca zapłacił tę karę 6 lipca 2020 r. Rozlicza się on podatkiem liniowym, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. VAT i zaliczki na PIT płaci na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak podatnik powinien rozliczyć zapłaconą karę umowną na gruncie PIT i VAT?

Polecane

Polecane