VAT

20 lipca 2020 r.

Wydłużony został trzydniowy termin na zawiadomienie o zapłacie na rachunek niewidniejący na białej liście

Korzystne zmiany przepisów o białej liście VAT mogą być kłopotliwe20 lipca 2020 r.

PROBLEM: Wchodząca z początkiem lipca 2020 r. nowelizacja ustawy o podatkach dochodowych dotycząca sankcji za przelew na rachunek spoza wykazu podatników VAT jest dość osobliwa. Nie dość, że wprowadza ona rozwiązania zaprezentowane wcześniej w objaśnieniach ministra finansów, to jeszcze prawodawca zdecydował o ich wstecznym stosowaniu. I właśnie z tego powodu mogą pojawić się istotne wątpliwości

13 lipca 2020 r.

Z przepisów nie wynika, aby ponowne dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wyłączało ryzyko zastosowania tej sankcji

Czy dokonanie ponownego przelewu z zastosowaniem split paymentu chroni przed sankcjami13 lipca 2020 r.

Podatnik przez pomyłkę nie opłacił z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności faktury, która powinna zostać opłacona w ten sposób. Czy istnieje możliwość, aby sprzedawca zwrócił mu zapłaconą kwotą, a następnie podatnik dokonał ponownej zapłaty, tym razem z zastosowaniem split paymentu? Czy uchroni to podatnika przed konsekwencjami karnymi i sankcją w postaci wyłączenia z kosztów?

13 lipca 2020 r.

VAT, podatek, podatki

Jaki VAT i CIT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie do Niemiec13 lipca 2020 r.

Spółka z o.o. Y. (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE w Polsce) dokonała 1 lipca 2020 r. dostawy towarów (ręczników) na rzecz firmy niemieckiej (podatnik VAT UE w Niemczech), która nie jest z nią powiązana w żaden sposób. Spółka Y. ma wydruk z VIES potwierdzający status kontrahenta jako podatnika VAT UE w Niemczech. Wartość sprzedanych towarów wyniosła 20 000 euro i na taką kwotę 1 lipca 2020 r. została wystawiona faktura. W wyniku dostawy towary zostały przewiezione z magazynu spółki w Polsce do siedziby kontrahenta w Niemczech. Towary przewiozła firma transportowa na zlecenie Y. Na udokumentowanie tej dostawy spółka ma fakturę oraz oryginał listu przewozowego CMR podpisanego przez nabywcę. Ponadto dysponuje ona: korespondencją handlową (e-mailową) z klientem dotyczącą szczegółów zamówienia oraz potwierdzeniem zapłaty za dostarczony towar (przelew bankowy), przy formie płatności po dostawie. Spółka zebrała te dokumenty 13 lipca 2020 r. Jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, a VAT i zaliczki na CIT płaci za okresy miesięczne. Spółka ma status średniego przedsiębiorcy. Dla Y. właściwa jest stawka CIT w wysokości 19 proc. Jak spółka powinna rozliczyć tę dostawę na gruncie CIT oraz VAT? 

Polecane

Polecane