VAT

16 listopada 2018 r.

Biała lista jest krokiem w dobrym kierunku, ale nie oznacza to, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki znikną wszystkie dotychczasowe trudności przy sprawdzaniu partnerów biznesowych.

Biała lista podatników VAT zamiast czarnej. Będzie pomoc, ale też sankcje i problemy16 listopada 2018 r.

Wszystkie informacje o kontrahentach mamy sprawdzać wreszcie w jednym, uporządkowanym miejscu. Ale zapłacimy za to nowymi obowiązkami i utratą niektórych praw. I wcale nie ma pewności, że będzie bezbłędnie.Eksperci doceniają chęć pomocy ze strony Ministerstwa Finansów, ale już alarmują, że jeśli nie popracujemy w projekcie nad szczegółami, to weryfikacja partnerów biznesowych nadal będzie odbiegać od ideału.Do końca września wypadło z rejestru VAT 200 tys. podatników. To prawie 100 tys. więcej niż w ubiegłym roku. Te liczby to efekt zaniedbań z poprzednich lat – komentują eksperci

9 listopada 2018 r.

Ciężar wykazania związku wydatków na nabycie przedmiotowej usługi gastronomicznej spoczywa na podatniku (tj. na spółce Y.).

Jak rozliczyć obiad z kontrahentem w restauracji?9 listopada 2018 r.

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) działa w branży IT. W celach omówienia warunków współpracy spółka zaprosiła 5 listopada 2018 r. kontrahenta (zainteresowanego nabyciem usług świadczonych przez spółkę) na wspólny obiad (bez alkoholu) w restauracji. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor z działów spółki Y (zatrudniony na umowę o pracę) oraz jeden z członków organów zarządczych kontrahenta.

4 listopada 2018 r.

W przedmiotowej umowie cesji (sprzedaży) wierzytelności firma windykacyjna nie zobowiązała się do ściągnięcia długu w zamian za wynagrodzenie.

Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności własnej4 listopada 2018 r.

Y, spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (podatnik VAT czynny), 15 maja 2018 r. wykonała usługę informatyczną na rzecz bydgoskiej firmy A (podatnik VAT czynny). Usługa została udokumentowana fakturą wystawioną 15 maja 2018 r. na kwotę 3690 zł (w tym VAT 690 zł) z siedmiodniowym terminem płatności, liczonym od dnia doręczenia faktury.

2 listopada 2018 r.

Przyjmuje się, że przeliczenia wartości kosztu wyrażonego w walucie obcej dokonuje się na podstawie średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Jak ujmować faktury VAT w walutach obcych 2 listopada 2018 r.

Spółka otrzymuje faktury, które dotyczą krajowych zakupów towarów i usług. Faktury te są wyrażone w walucie obcej, zwykle w euro. Jak powinna wyglądać otrzymana faktura zakupu? W jaki sposób przeliczyć faktury na złote i ująć w księgach rachunkowych spółki? Czy jeśli kwota netto faktury jest wyrażona w euro, a VAT w złotych, to zapłaty kwoty VAT można dokonać z rachunku VAT?

1 listopada 2018 r.

Przy określaniu prawidłowej stawki VAT dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU.

Od czego zależy stawka VAT dla opłat za miejsce na cmentarzu 1 listopada 2018 r.

Gmina miejska (podatnik VAT czynny) przez swój samorządowy zakład budżetowy świadczy usługi w zakresie administrowania oraz utrzymania cmentarzy komunalnych. Pobiera ona m.in. opłaty za miejsce na cmentarzu na pierwsze 20 lat oraz za przedłużenie rezerwacji takiego miejsca na kolejne 20 lat, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.03.1 - Usługi pogrzebowe i pokrewne. Czy dla tych opłat powinna być stosowana 8-proc. stawka VAT?

Polecane

Polecane