VAT

31 marca 2020 r.

Spytała o to spółka prowadząca handel w sklepach detalicznych. Klient po otrzymaniu paragonu i odejściu od kasy może zgłosić się do punktu obsługi klienta i poprosić o wystawienie faktury.

Nie wystawia się dwóch faktur: Uproszczonej i zwykłej31 marca 2020 r.

Sprzedawca może odmówić klientowi wystawienia faktury, jeżeli wcześniej wydał mu paragon zawierający NIP nabywcy, a należność na paragonie nie przekracza 450 zł (100 euro). Taki paragon jest sam w sobie fakturą uproszczoną i sprzedający nie powinien wystawiać odrębnej standardowej faktury − potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

25 marca 2020 r.

Należy dodać, że zgodnie z projektem ustawy osłonowej w przypadku wydania decyzji w przedmiocie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, nie będzie naliczana opłata prolongacyjna (aktualnie 4% rocznie) jeżeli wniosek został złożony po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii albo 30 dni po ich zakończeniu.

Ostatni moment na złożenie wniosku o odroczenie rozliczenia vat za luty. Jak to zrobić25 marca 2020 r.

Tarcza antykryzysowa nie daje przedsiębiorcom rozwiązań realnie wspierających biznes w tej trudnej sytuacji. 25 marca mija termin rozliczenia VAT za luty. Projekt pakietu osłonowego nie zawiera przepisów przewidujących automatyczne zawieszenie czy umorzenie bieżących zobowiązań podatkowych. Jednak na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej, podatnicy mogą ubiegać się m.in. o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty. Dotyczy to także VAT.

16 marca 2020 r.

Efektem przyjętych założeń przy budowie nowego systemu stawek VAT (oraz przy świadomości całkowicie odmiennej budowy i systematyki stosowanej obecnie do celów podatku VAT klasyfikacji PKWiU 2008 oraz CN) jest zmiana stawek na niektóre towary

Jaki VAT i CIT wystąpi przy sprzedaży samochodowych fotelików do przewozu dzieci16 marca 2020 r.

X spółka z o.o. (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) jest dystrybutorem artykułów dla dzieci, m.in. fotelików do przewozu dzieci w samochodach. Spółka 11 marca 2020 r. zawarła z firmą Y umowę na dostawę (w Polsce) 20 fotelików do przewozu dzieci w samochodach na łączną kwotę 10 000 zł plus VAT. Na poczet dostawy tych fotelików spółka otrzymała 16 marca 2020 r. zaliczkę od firmy Y w wysokości 2160 zł. Zgodnie z umową dostawa fotelików ma nastąpić 8 kwietnia 2020 r. Firma Y w terminie do 15 kwietnia 2020 r. ma uregulować pozostałą część należności. Jak spółka powinna rozliczyć dostawę tych fotelików na gruncie VAT i CIT? Spółka jest dużym przedsiębiorcą, a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Właściwa dla X jest stawka CIT w wysokości 19 proc. Spółka rozlicza za okresy miesięczne zarówno VAT, jak i zaliczki na CIT.

Polecane

Polecane