VAT

10 sierpnia 2020 r.

Chodziło o bank, który oferował podmiotom finansowanie realizowanych przez nie strategicznych inwestycji

Pomocy prawnika nie trzeba refakturować10 sierpnia 2020 r.

Bank, który zleca kancelariom prawnym sporządzenie analiz i opinii powiązanych z udzielanym przez niego finansowaniem, nie może refakturować takiej usługi na swoich klientów. Nawet jeśli to oni ostatecznie płacą wynagrodzenie prawników. Tak wynika z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

6 sierpnia 2020 r.

Po stronie spółki stanęły sądy obu instancji. Zarówno poznański WSA, jak i sąd kasacyjny nie miały wątpliwości, że sprzedaż o charakterze ciągłym należy rozumieć szerzej, niż przyjął fiskus.

Stałe dostawy z magazynu trzeba uznać za ciągłe6 sierpnia 2020 r.

Jeśli z umowy ramowej zawartej między stronami wynika, że dostawy towarów będą powtarzać się w określonych terminach, oznacza to, że będą one mieć charakter ciągły. Obowiązek podatkowy w VAT powstanie więc wraz z końcem każdego okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

3 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik wystawia bowiem fakturę korygującą

Jaki CIT i VAT przy fakturze korygującej do sprzedaży sprzed zmiany stawek3 sierpnia 2020 r.

X spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jest dystrybutorem przypraw. 2 czerwca 2020 r. sprzedała niepowiązanej firmie Y pieprz mielony o wartości netto 4000 zł (plus VAT według stawki 23 proc. w wysokości 920 zł). Na udokumentowanie tej sprzedaży spółka X wystawiła 2 czerwca 2020 r. fakturę, którą przekazała nabywcy (za jego zgodą) w formie elektronicznej.

Polecane

Polecane