VAT

23 września 2020 r.

W maju 2010 r. partnerzy rozpoczęli budowę kompleksu obejmującego pięć budynków. Pół roku później zgodzili się sprzedać jeden z nich, a pozyskaną kwotę wykorzystać na cele dalszej budowy. Stroną umowy był tylko partner A.

TSUE: Cichy partner nie jest podatnikiem VAT23 września 2020 r.

Kto ogranicza się jedynie do wniesienia wkładu finansowego i uzgodnienia decyzji handlowych, ten nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej. Podatnikiem VAT jest ten, kto we własnym imieniu wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu i ponosi z tego tytułu ryzyko gospodarcze – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

11 września 2020 r.

Firmom pozostały niecałe trzy tygodnie na przygotowanie się do nowych obowiązków.

Jak przygotować się do nowego JPK_VAT11 września 2020 r.

W związku z epidemią COVID-19 termin wdrożenia nowego jednolitego pliku kontrolnego połączonego z deklaracją był już dwukrotnie odkładany. I chociaż zagrożenie koronawirusem nie ustąpiło, to Ministerstwo Finansów już zapowiedziało, że nie będzie kolejnego przesunięcia początku obowiązywania regulacji dotyczących JPK_V7 – tak więc wejdą one w życie 1 października 2020 r. Oznacza to, że firmom pozostały niecałe trzy tygodnie na przygotowanie się do nowych obowiązków. Niestety zmiany nie ograniczają się tylko do wprowadzenia jednego pliku zastępującego zarówno JPK_VAT, jak i deklarację VAT. W nowej strukturze pliku konieczne będzie bowiem podawanie wielu dotychczas niewymaganych danych.

9 września 2020 r.

We wniosku o interpretację samorządowcy przekonywali, że wydanie kart mieszkańcom nie spełnia definicji odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług, a więc opłaty pobierane z tego tytułu nie powinny podlegać VAT

Samorządowe karty miejskie bez VAT9 września 2020 r.

Opłaty, które pobiera gmina za wydanie mieszkańcom kart uprawniających do ulg i zniżek w korzystaniu z usług publicznych, nie podlegają daninie od towarów i usług. Gmina nie działa tu jako przedsiębiorca, lecz jako organ władzy publicznej realizujący zadania własne z zakresu polityki społecznej – wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.

Polecane

Polecane