Ulgi podatkowe

5 października 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zwrócił uwagę na to, że osoby sprawujące funkcje kierownicze mają być zaangażowane w prace B+R nie tylko poprzez sprawowanie nadzoru nad pracownikami, lecz także poprzez doradzanie przy wykorzystaniu wiedzy technicznej i doświadczenia

Wynagrodzenia kierowników również w uldze B+R5 października 2020 r.

W ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową można rozliczać koszty wynagrodzeń nie tylko osób pracujących bezpośrednio w laboratorium, dziale technologii itp., lecz również osób na stanowiskach kierowniczych uczestniczących w projektach badawczo-rozwojowych – wynika z wyroku WSA w Gliwicach.

28 września 2020 r.

Rząd zapowiada podwyższenie limitu przychodów, kwalifikujące do objęcia 9-procentowym CIT-em do 2 mln euro z 1,2 mln rocznie, podwyższenie limitu dla rozliczających się ryczałtem do 2 mln euro z 250 tys. oraz wprowadzenie estońskiego CIT

Więcej firm skorzysta z 9-procentowej stawki CIT oraz ryczałtu28 września 2020 r.

Wprowadzenie nowych ulg dla przedsiębiorców: podwyższenie limitu przychodów, kwalifikujące do objęcia 9-procentowym CIT-em do 2 mln euro z 1,2 mln rocznie, podwyższenie limitu dla rozliczających się ryczałtem do 2 mln euro z 250 tys. oraz wprowadzenie estońskiego CIT to koszt od 3 do 6 mld zł rocznie, "bliżej 6 mld zł", poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Polecane

Polecane