Kontrole skarbowe

29 marca 2019 r.

Od trzech miesięcy nowelizacja obowiązuje, a doradcy mówią zgodnie – korekta deklaracji w tzw. trybie nadpłatowym to już przeszłość, jeżeli wobec podatnika toczyła się kontrola celno-skarbowa.

Fiskus robi wszystko, by zniechęcić do ubiegania się o nadpłatę29 marca 2019 r.

Zakaz ponownego poprawiania deklaracji po zakończeniu kontroli, straszenie sankcjami w VAT (nawet gdy nie doszło jeszcze do żadnego uszczuplenia) – ustawodawca podejmuje przeróżne działania, by ograniczać prawo podatników do korekty deklaracji. Ministerstwo Finansów nie zgadza się z tezą, że wprowadzona 2 stycznia br. do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zmiana to szantaż. Ale podatnicy i ich doradcy tak właśnie ją odbierają.

27 listopada 2018 r.

Co do zasady, urzędnik KAS musi okazać kontrolowanemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w firmie

Kontrola pod nieobecność przedsiębiorcy? Krajowa Administracja Skarbowa z nowymi uprawnieniami27 listopada 2018 r.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zyskają nowe uprawnienia. W razie nieobecności kontrolowanego będą mogli przystąpić do działań operacyjno-rozpoznawczych jedynie po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej jakiejkolwiek osobie zatrudnionej w danej firmie. MF zapewnia, że intencją projektowanych przepisów nie jest prowadzenie kontroli co do zasady pod nieobecność kontrolowanego. Jest to działanie prewencyjne.

5 listopada 2018 r.

Ilu podatników w Polsce może być poddanych kontroli celno-skarbowej?

Ponowne korekty deklaracji. Prawo do obrony czy celowa taktyka?5 listopada 2018 r.

- To, o czym mówimy, to mechanizm obejścia przepisów. To pewnego rodzaju taktyka - podatnik koryguje deklaracje, a jednocześnie zakłada, że za jakiś czas złoży ponowną - twierdzi Przemysław Krawczyk. - Państwo nie może stawiać podatnika przed alternatywą: albo korzystasz z prawa do obrony, albo dajemy ci gwarancję niekarania, choć zapewne, gdybyś poszedł do sądu, to sąd by cię uniewinnił - zaznacza dr Tomasz Nowak.

Polecane

Polecane