CIT

4 marca 2019 r.

Miejmy nadzieję, że implementacja bezpiecznego portu nie ograniczy się jedynie do usankcjonowania 5-proc. narzutu zysku, ale zmieni podejście administracji skarbowej do usług wewnątrzgrupowych, a w szczególności testu korzyści.

Ceny transferowe: Bezpieczny port już jest. Potrzebne jeszcze objaśnienia MF4 marca 2019 r.

Posiadanie kalkulacji obejmującej rodzaj i wysokość kosztów oraz sposób zastosowania kluczy alokacji wraz z uzasadnieniem to jeden z warunków, aby organ podatkowy odstąpił od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości narzutu na kosztach usług o niskiej wartości dodanej. Przepisy nie precyzują jednak, jak wspomniana kalkulacja powinna wyglądać

18 lutego 2019 r.

Podatek naliczony odliczany według proporcji (struktury sprzedaży) nie jest ostateczny. Podlega on późniejszej korekcie.

Jak rozliczyć korektę roczną w VAT i CIT18 lutego 2019 r.

Y sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) powstała w listopadzie 2016 r. Od samego początku swego istnienia zajmuje się zarówno sprzedażą opodatkowaną VAT, jak i sprzedażą zwolnioną z VAT. W związku z tym znaczną część zakupów zobowiązana jest rozliczać według tzw. struktury zakupów.

6 lutego 2019 r.

Przepisy dotyczące cen transferowych, wprowadzone ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, stosuje się – co do zasady – do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Finansów broni przepisów dotyczących cen transferowych6 lutego 2019 r.

W artykule pt. „Nie ma przepisu, ale nadal jest obowiązek” (DGP nr 16/2019) napisaliśmy o wątpliwościach czytelników dotyczących podstawy prawnej sporządzania dokumentacji cen transferowych za 2018 r. Przedstawiliśmy zarówno ocenę czytelników (którzy twierdzą, że takiej podstawy brak), jak i odpowiedź Ministerstwa Finansów (które utrzymuje, że podstawa jest). Artykuł spotkał się z dużą reakcją czytelników, a MF postanowiło szerzej uzasadnić swoje stanowisko. Publikujemy je w całości, aby nasi czytelnicy mogli zapoznać się z argumentacją resortu w tej kontrowersyjnej kwestii.

Polecane

Polecane