CIT

30 czerwca 2020 r.

Zmiany w podatkach od 1 lipca 2020

Zmiany w podatkach od 1 lipca 2020: Sprawdź, na co się przygotować30 czerwca 2020 r.

Już 1 lipca 2020 r. podatnicy muszą być gotowi na wiele nowych regulacji. I w tym przypadku nie chodzi o te wprowadzone przez ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086; dalej: tarcza 4.0), które przedstawialiśmy w Tygodniku Gazeta Prawna z 26 czerwca 2020 r. (DGP nr 123). Wiadomo już też, że kolejne zmiany nastąpią w październiku 2020 r. i od 1 stycznia 2021 r. Co gorsza, zarówno te mające zacząć obowiązywać już za kilka dni, jak i później, wynikają z wielu różnych ustaw, a część z nich nie wchodzi w życie w pierwotnie zaplanowanych terminach. Aby ułatwić czytelnikom przygotowanie się do najważniejszych zmian, przygotowaliśmy ich tabelaryczne zestawienie.

8 czerwca 2020 r.

W orzecznictwie przyjmuje się, że wypłacana na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy stronami umowy najmu kwota stanowiąca rekompensatę za przedterminowe rozwiązanie umowy przez wynajmującego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu: Jaki CIT i VAT przy opłacie?8 czerwca 2020 r.

Y sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) prowadzi dwie pizzerie – jedną we własnym lokalu użytkowym, drugą w wynajmowanym. W związku z epidemią COVID-19 spółka podjęła decyzję o zamknięciu pizzerii prowadzonej w wynajętym lokalu, gdyż obecnie przestała być ona rentowna. Umowa najmu tego lokalu została zawarta z jego właścicielem (X sp. z o.o.) 1 marca 2017 r. na pięć lat (do 28 lutego 2022 r.), bez możliwości wypowiedzenia. Jak należy rozliczyć (na gruncie VAT oraz CIT) wynagrodzenie zapłacone za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu?

30 maja 2020 r.

podatki

Prawnicy o tarczy kryzysowej: Wersja 4.0 - kolejny przykład jak nie tworzyć prawa [OPINIA]30 maja 2020 r.

Do Sejmu wpłynął właśnie kolejny projekt zmian, dotyczący tzw. tarczy antykryzysowej. Wersja 4.0 tarczy potwierdza jedynie, że raz źle napisane przepisy powodują konieczność ich ciągłego naprawiania. Niestety i tym razem ustawodawca nie wywiązał się ze swej roli w sposób należyty. Nie dosyć, że przepisy w dalszym ciągu będą budziły wątpliwości interpretacyjne, to ciągle brak w nich prostych rozwiązań, które mogłoby zastąpić dziesiątki stron tworzonych co dwa tygodnie kolejnych projektów zmian.

Polecane

Polecane