CIT

9 listopada 2018 r.

Ciężar wykazania związku wydatków na nabycie przedmiotowej usługi gastronomicznej spoczywa na podatniku (tj. na spółce Y.).

Jak rozliczyć obiad z kontrahentem w restauracji?9 listopada 2018 r.

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) działa w branży IT. W celach omówienia warunków współpracy spółka zaprosiła 5 listopada 2018 r. kontrahenta (zainteresowanego nabyciem usług świadczonych przez spółkę) na wspólny obiad (bez alkoholu) w restauracji. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor z działów spółki Y (zatrudniony na umowę o pracę) oraz jeden z członków organów zarządczych kontrahenta.

4 listopada 2018 r.

W przedmiotowej umowie cesji (sprzedaży) wierzytelności firma windykacyjna nie zobowiązała się do ściągnięcia długu w zamian za wynagrodzenie.

Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności własnej4 listopada 2018 r.

Y, spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (podatnik VAT czynny), 15 maja 2018 r. wykonała usługę informatyczną na rzecz bydgoskiej firmy A (podatnik VAT czynny). Usługa została udokumentowana fakturą wystawioną 15 maja 2018 r. na kwotę 3690 zł (w tym VAT 690 zł) z siedmiodniowym terminem płatności, liczonym od dnia doręczenia faktury.

4 listopada 2018 r.

Opłaty za nielegalny (bezumowny) pobór energii cieplnej stanowią dla spółki przychód kwalifikowany do źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza.

Opłaty za bezumowny pobór energii cieplnej a CIT4 listopada 2018 r.

Spółka z o.o. zajmuje się m.in. wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez siebie ciepłowniach i dostarcza je w ramach zawartych umów. Zdarzają się sytuacje, gdy po upływie okresu, na jaki zawarto umowę sprzedaży, odbiorcy ciepła nie przystępują do podpisania kolejnej umowy lub przedłużają negocjacje poprzedzające jej zawarcie, jednocześnie nie zaprzestając pobierania ciepła.

21 października 2018 r.

Czy planowane zmiany rzeczywiście ułatwią prowadzenie działalności i zachęcą do zmiany jej formy?

Niższy podatek to nie wszystko. Co przyniosą zmiany w CIT?21 października 2018 r.

Podwyższenie progu „małego podatnika”, obniżka stawki CIT i szereg ulg podatkowych mają zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia biznesu. Czy planowane zmiany rzeczywiście ułatwią prowadzenie działalności i zachęcą do zmiany jej formy? Eksperci prognozują, że duże zmiany proponowane przez rząd dotkną jedynie nielicznych podatników.

20 października 2018 r.

podatki

Gruza: Polski system podatkowy narażony na zjawisko międzynarodowego omijania opodatkowania20 października 2018 r.

Jeżeli w światowym systemie podatkowym mamy ewidentne luki, intencjonalnie wykreowane przez niektóre jurysdykcje, to zawsze znajdzie się klient na tego typu ofertę - powiedział PAP były wiceminister finansów odpowiedzialny za politykę podatkową, obecnie wiceprezes KGHM Paweł Gruza. Na świecie jest szereg państw, które stosują regulacje podatkowe umożliwiające agresywną optymalizację podatkową - stwierdził.

Polecane

Polecane