CIT

26 października 2020 r.

Obowiązek podatkowy z tytułu WNT aparatów cyfrowych należy ustalić zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 20 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy o VAT

Jaki VAT i CIT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu sprzętu elektronicznego od włoskiej firmy26 października 2020 r.

Spółka z o.o. X (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE w Polsce) zajmuje się m.in. sprzedażą detaliczną sprzętu elektronicznego (w tym aparatów i kamer cyfrowych). 8 października 2020 r. spółka kupiła za kwotę 10 tys. euro (bez włoskiego VAT) od niepowiązanej (w rozumieniu art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT) firmy włoskiej Y (podatnik VAT i VAT UE we Włoszech) aparaty cyfrowe (26.70.13.0 PKWiU) o cenie jednostkowej 100 euro.

23 października 2020 r.

Dopiero po roku od przekształcenia można będzie przejść na estoński CIT bez podatku

Na estoński CIT lepiej rok poczekać23 października 2020 r.

Spółki komandytowe, które chciałyby przekształcić się w spółki z o.o. lub akcyjne i od 1 stycznia 2021 r. zacząć równocześnie korzystać z projektowanego nowego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, musiałyby zapłacić podatek od przekształcenia. A to nieopłacalne.

19 października 2020 r.

Dla zastosowania stawki 0 proc. dla WDT wystarczające jest na gruncie polskich przepisów, aby podatnik miał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, uzupełnione dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT

Jaki VAT i CIT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów do powiązanej spółki francuskiej19 października 2020 r.

Polska Y sp. z o.o. (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE w Polsce) 3 października 2020 r. dokonała dostawy towarów (folii stretch) na rzecz francuskiej spółki matki. Y ma wydruk z VIES potwierdzający status kontrahenta jako podatnika VAT UE we Francji. Wartość sprzedanych towarów wyniosła 30 000 euro i na taką kwotę 3 października 2020 r. została wystawiona faktura.

17 października 2020 r.

Obecnie zatem faktury od dostawców zewnętrznych oraz wewnętrznie ponoszone nakłady należy zaksięgować na rozliczeniach międzyokresowych albo na wydzielonym koncie prac rozwojowych (to zależy od planu kont).

Jak zaewidencjonować projekt informatyczny usprawniający procesy produkcyjne 17 października 2020 r.

Realizujemy projekt polegający na stworzeniu narzędzia informatycznego, które w znaczący sposób usprawni procesy produkcyjne w naszej jednostce. Punktem wyjścia jest zakupiona licencja, ale prace związane z rozbudową i dostosowaniem narzędzia do naszych potrzeb są prowadzone we własnym zakresie i ujmowane na wydzielonych kontach projektowych. Zakładamy, że prowadzone prace pozwolą uzyskać znaczące korzyści ekonomiczne i tym samym spełniają definicję prac rozwojowych. Mamy jednak wątpliwości, jak ujęcie w rachunkowości wpłynie na możliwość odliczenia VAT i rozliczenia w CIT.

14 października 2020 r.

Jednocześnie obniżenie stawki PIT z 18% do 17% w żaden sposób nie jest odpowiedzią na największy problem, jakim jest skomplikowanie całego systemu.

Polski system podatkowy trzeci od końca w rankingu Tax Foundation14 października 2020 r.

W szóstej edycji międzynarodowego rankingu konkurencyjności systemów podatkowych, przygotowanym przez Tax Foundation, polski system podatkowy został oceniony jako trzeci najgorszy wśród uwzględnionych 36 państw OECD. Gorzej od polskiego ocenione zostały tylko systemy podatkowe Chile i Włoch, natomiast za najlepszy został uznany system podatkowy Estonii.

Polecane

Polecane