CIT

30 marca 2020 r.

Agnieszka Pokojska, fot. Ewa Liszcz

Terminy składania CIT-8 i sporządzania sprawozdań będą przesunięte [PODCAST]30 marca 2020 r.

Mam dla księgowych kilka ważnych informacji. Wprawdzie decyzje rządzących zmieniają się bardzo dynamicznie, ale już wiemy, bo potwierdziło to Ministerstwo Finansów, że przesunięty zostanie termin na sporządzenie, zatwierdzenie i publikację sprawozdań przez przedsiębiorców. To rozwiązanie pojawi się w rozporządzeniu wydanym na podstawie specustawy. Nie trzeba więc ich będzie przygotowywać do 31 marca.

22 marca 2020 r.

Przepisy o zatorach płatniczych nakładające na wierzycieli prawo (a na dłużników – obowiązek) korekty wyniku podatkowego o wartości złych długów mają wyłącznie charakter podatkowy

Jak skorygować złe długi w księgach rachunkowych?22 marca 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy o zatorach płatniczych, które skutkują korektą wyniku podatkowego wierzyciela/dłużnika już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy. Spodziewamy się, że ze względu na upływ 90. dnia od terminu zapłaty w przypadku niektórych klientów naszego biura już w rozliczeniu podatku dochodowego za kwiecień br. wystąpi potrzeba skorygowania złych długów. W jaki sposób należy uwzględnić w księgach rachunkowych nowe przepisy ustaw o CIT/PIT?

13 marca 2020 r.

Przy wyliczaniu obu limitów należy brać pod uwagę przychody zarówno z zysków kapitałowych, jak i z innych źródeł (w tym z działalności gospodarczej), mimo że stawka 9 proc. ma zastosowanie tylko do tych ostatnich. Zyski kapitałowe były i są objęte stawką 19 proc.

O czym należy pamiętać, sporządzając CIT-813 marca 2020 r.

Spółka z o.o. prowadząca działalność poligraficzną sprzedała w grudniu 2019 r. za 400 tys. zł samochód osobowy wykupiony z leasingu. Wskutek tego jej łączne przychody netto z tytułu działalności podstawowej (poligraficznej) i ze sprzedaży samochodu wyniosły 5 200 000 zł. Z tego powodu spółka straciła prawo do stawki 9 proc. za cały 2019 r.

13 marca 2020 r.

Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez świadczenie usług, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Jaki VAT i CIT, gdy czynsz najmu powiększono o podatek od nieruchomości13 marca 2020 r.

Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez świadczenie usług, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

9 marca 2020 r.

Jaką wartość samochodu podatnik powinien w tej sytuacji przyjąć, ustalając proporcję, w jakiej raty leasingowe mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?

Jak obliczyć proporcję stosowaną przy zaliczaniu opłat leasingowych do KUP9 marca 2020 r.

Od 1 stycznia 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego), w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy (zob. art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT).

9 marca 2020 r.

Różne podejście do rozliczania niewykorzystanej nadwyżki może nieść za sobą ogromne różnice w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych

(Nie)pewny limit na usługi niematerialne w rozliczeniu CIT za 2019 rok9 marca 2020 r.

Choć art. 15e ustawy o CIT obowiązuje już ponad dwa lata, to wątpliwości z nim związane nie maleją. Z jednej strony możemy zauważyć gigantyczne wpływy do budżetu państwa tylko z tego limitu, z drugiej zaś coraz częściej profiskalne interpretacje indywidualne spotykają się z ostrą krytyką sądów administracyjnych. Mimo tego chaosu, dotyczącego m.in. rozumienia sformułowania „koszt bezpośrednio związany”, resort nie zdecydował się na wydanie interpretacji ogólnej w tym zakresie.

Polecane

Polecane