Łukasz Piwowarczyk, doradca podatkowy, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce
Maciej Wiśniewski, doradca podatkowy, radca prawny, menedżer w zespole zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym w KPMG w Polsce
Rzecz dotyczy obowiązujących od 3 lat – choć w międzyczasie odraczanych i nowelizowanych – przepisów, które zrewolucjonizowały pobór podatku u źródła (z ang. withholding tax, WHT).
Przypomnijmy, że zasadniczo jest to podatek, który potrąca płatnik od wypłat realizowanych za granicę, jeżeli taki obowiązek nakładają na niego polskie regulacje. Płatnik ma przy tym obowiązek albo przeanalizować wewnętrzne regulacje wdrażające nie zawsze w pełni jasną preferencję w zakresie WHT wynikającą z dyrektywy unijnej, albo uwzględnić jeszcze bardziej niedookreślone postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO).