Firma rozliczająca wydatki z tytułu podróży swoich pracowników musi rozgraniczyć, które z nich mają charakter służbowy, na przykład związany z uczestnictwem w imprezach targowych, a które prywatny.
Wraz z końcem wakacji część przedsiębiorców zaczyna podliczać inwestycje i inne wydatki poniesione w tym okresie. Rozliczyć trzeba nie tylko sezonowe przedsięwzięcia, takie jak remonty czy modernizacje, lecz także podróże, w tym związane z uczestnictwem w targach komercyjnych czy też ze spotkaniami z kontrahentami.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Podróży służbowej

Podróży prywatnej

Spotkania w restauracji

Podróży samochodem

Czy bilet kupiony w nagrodę pracownikowi jest jego przychodem

Czy szkolenie zorganizowane w egzotycznym miejscu jest kosztem

Czy ubezpieczenie pracownika jest jego przychodem i podlega opodatkowaniu

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznym wydaniu eDGP: Jak prawidłowo rozliczyć firmowe podróże wakacyjne.