Z kalkulatorem VAT obliczysz kwotę podatku VAT. Kalkulator VAT pozwala też obliczyć wartość netto i brutto ceny towaru przy zadanej stawce VAT.

VAT czyli podatek od towarów i usług stanowi główne źródło dochodów budżetu państwa.

Podatnik sam oblicza jego wartość i wpłaca do właściwego urzędu skarbowego. By dokonać prawidłowych obliczeń warto skorzystać z kalkulatora.

Po wybraniu odpowiedniej stawki VAT szybko można sprawdzić cenę netto i brutto danego towaru. Pozwoli to na prawidłowe rozliczenie faktur.

Zobacz, z jakich jeszcze kalkulatorów możesz skorzystać na gazetaprawna.pl