Kalkulator opłaty prolongacyjnej oblicza koszt rozłożenia należności podatkowej na raty lub odłożenia jej w czasie.

Aby obliczyć wielkość odsetek należy wprowadzić kwotę zaległości podatkowej oraz podać datę, od której mają być naliczane odsetki (wymagany termin płatności oraz daty, w której uregulowana zostanie ta zaległość).

Kalkulator poda kwotę opłaty prolongacyjnej oraz sumę kwoty i opłaty prolongacyjnej przy uwzględnieniu stopy procentowej. 

Zobacz, z jakich jeszcze kalkulatorów możesz skorzystać na gazetaprawna.pl