Opłata prolongacyjna to opłata powstająca w wyniku zaległości podatkowej. Kalkulator opłaty prolongacyjnej służy do wyliczania jej wysokości zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa.

Kalkulator opłaty prolongacyjnej oblicza koszt rozłożenia należności podatkowej na raty lub odłożenia jej w czasie.

Aby obliczyć wielkość odsetek należy wprowadzić kwotę zaległości podatkowej oraz podać datę, od której mają być naliczane odsetki (wymagany termin płatności oraz daty, w której uregulowana zostanie ta zaległość).

Kalkulator poda kwotę opłaty prolongacyjnej oraz sumę kwoty i opłaty prolongacyjnej przy uwzględnieniu stopy procentowej.

Zobacz, z jakich jeszcze kalkulatorów możesz skorzystać na gazetaprawna.pl