Zaległość podatkowa pojawia się kiedy należny podatek nie został opłacony w wyznaczonym terminie, a także niezapłacona została zaliczka lub rata podatku. Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu do kalkulatora odsetek od zaległości podatkowych kwoty zaległości oraz liczby dni.

W przypadku zaległości podatkowej, powód dla której podatnik nie uregulował należności, nie odgrywa żadnego znaczenia.

Zgodnie z art. 52 Ordynacji podatkowej, na równi z zaległością podatkową traktuje się także nadpłatę, zwrot podatku, wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, oraz płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej. Zaległość podatkowa nie pojawia się w sytuacji, w której organ podatkowy ma wątpliwości co do rozliczenia i żąda wyjaśnień, lub złożenia uzupełnionego zeznania czy deklaracji podatkowej. Zamiast naliczania odsetek, wydłużany jest termin płatności.

Podatnik, na którym ciążą zaległości podatkowe ma obowiązek uiszczenia nie tylko zaległej kwoty, ale także odsetek za zwłokę.

W ich wyliczeniu pomoże ci kalkulator odsetek od zaległości podatkowych.

Zobacz, z jakich jeszcze kalkulatorów możesz skorzystać na gazetaprawna.pl