Przypomnijmy, że projekt Polskiego Ładu trafił do Sejmu już w ubiegłym tygodniu i w najbliższy piątek odbędzie się jego pierwsze czytanie. We wtorek po południu Rada Ministrów skorygowała niektóre proponowane rozwiązania. Autopoprawka dotyczy przede wszystkim kontrowersyjnego podatku minimalnego od przychodów.
Ale zmiany są też w innych obszarach.
Kwartalne rozliczenia
Autopoprawka zakłada m.in. możliwość kwartalnego rozliczania VAT przez spółki stosujące ryczałt od dochodów spółek (estoński CIT). Dziś takie ułatwienie nie jest dla nich przewidziane.
Będzie ono jednak dotyczyć wyłącznie podatników, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 4 mln euro. Tym samym kwartalnie będą mogli rozliczać się z VAT również podatnicy estońskiego CIT, którzy przekroczą limit tzw. małego podatnika VAT (tj. 1,2 mln euro brutto obrotu w roku poprzednim).
Podatnicy stosujący estoński CIT utracą możliwość kwartalnego rozliczenia, jeżeli przekroczą roczny próg sprzedaży 4 mln euro lub prawo do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. W takiej sytuacji, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiły te okoliczności, trzeba będzie rozliczać się już miesięcznie.
W razie utraty prawa do ryczałtu trzeba będzie przejść na miesięczne rozliczenie już od momentu wystąpienia przesłanki wyłączającej możliwość stosowania estońskiego CIT.
O wyborze kwartalnych rozliczeń trzeba będzie pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który po raz pierwszy będzie złożona kwartalna deklaracja.
Porozumienie cenowe
Autopoprawka ma też związek z zaproponowanym w projekcie Polskiego Ładu uchyleniem art. 15e ustawy o CIT. Chodzi o limitowanie kosztów z tytułu niektórych usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych (np. usług doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli). Dziś można zaliczać je do kosztów uzyskania przychodu tylko do kwoty 3 mln zł rocznie, a nadwyżka jest limitowana do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA.
Nie dotyczy to sytuacji, gdy podatnik uzyska uprzednie porozumienie cenowe (z ang. APA). Firmy zaczęły więc masowo składać wnioski o APA.
Autopoprawka uniemożliwi odnowienie uzyskanych porozumień uzyskanych wyłącznie w związku z uchylonym art. 15e ustawy o CIT.
Należy jednak pamiętać, że równolegle z uchyleniem art. 15e, wprowadzone zostaną do ustawy o CIT trzy nowe rozwiązania: nowy podatek minimalny od przychodów (art. 24ca), podatek od przerzuconych dochodów (art. 24aa) oraz wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów tzw. ukrytych dywidend (art. 16 ust. 1 pkt 15b oraz ust. 1c). Nadal więc będą ograniczenia dotyczące usług niematerialnych.
Spółki nieruchomościowe
Zmiany zawarte w autopoprawce umożliwią ministrowi finansów wydanie rozporządzenia, w którym wyznaczy on organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) do przyjmowania i obsługi informacji składanych przez spółki nieruchomościowe oraz przez podatników posiadających udziały w takich spółkach. Przypomnijmy, że spółki nieruchomościowe są zobowiązane informować o podmiotach posiadających (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 5 proc. ich udziałów. Taką informację muszą składać również sami podatnicy posiadający (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 5 proc. udziałów w takiej spółce.
Przepisy dotyczące spółek nieruchomościowych weszły w życie 1 stycznia 2021 r., ale po raz pierwszy informacje trzeba złożyć do końca marca 2022 r. Pisaliśmy o tym w artykule „Spółki nieruchomościowe. Informacje dopiero za rok" (DGP nr 58/2021).
Mała klauzula
Rząd zrezygnował natomiast w autopoprawce z wprowadzenia zmian do tzw. małej klauzuli w ustawach o PIT i CIT. Odstąpił więc od zamiaru dodania do katalogu czynności, których jedynym celem jest uniknięcie opodatkowania, „czynności innych niż zawarcie umowy, której efektem jest podejmowanie przez podatników działalności o charakterze optymalizacyjnym, z zastosowaniem w sztuczny sposób czynności faktycznych, jakie zostały podjęte przez podatnika wyłącznie w celu uzyskania zwolnienia podatkowego”.
Etap legislacyjny
Autopoprawka do projektu nowelizacji ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw druk sejmowy nr 1532-A – w piątek (17 września) odbędzie się I czytanie w Sejmie