W ramach Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów chce m.in. doprecyzować warunki zwolnienia z CIT dla przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie decyzji o wsparciu (art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT).
Projekt zakłada, że ze zwolnienia z CIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji mogą korzystać jedynie dochody z realizacji nowej inwestycji i na terenie określonym w decyzji o wsparciu. Ponadto w takiej decyzji mają być wskazywane wyłącznie kody PKWiU związane z nową inwestycją.
Obecnie – jak tłumaczy MF w uzasadnieniu projektu – zwolnieniem podatkowym obejmowane są również dochody niezwiązane z realizacją nowej inwestycji. Traci na tym budżet państwa. Projekt uszczelnia więc przepisy.
– Nie rozwiązuje to jednak obecnych wątpliwości związanych ze zwolnieniem z CIT dla rozbudowy istniejących już zakładów i zwiększenia ich mocy produkcyjnych – uważa Piotr Folwarczny, starszy menedżer z Crido.
Jak jest teraz
Przypomnijmy, że obecnie firmy mogą dostać pomoc w postaci zwolnienia z CIT, jeżeli budują zakład od zera (inwestycje typu greenfield). Warunki uzyskania zwolnienia, jego wysokość i okres (lata), w których dochody z inwestycji są objęte preferencją podatkową, określa decyzja o wsparciu.
A co z rozbudową już istniejących zakładów, czyli inwestycjami typu brownfield? Obecnie trwają o to spory. Sprowadzają się one do tego, czy cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu jest zwolniony z CIT.
Fiskus zasadniczo uważa, że zwolniona z podatku może być jedynie część dochodu z nowej inwestycji, nawet jeśli decyzja o wsparciu obejmuje również część dochodu z dotychczasowej, starej części biznesu. W objaśnieniach z 6 marca 2020 r. minister finansów wskazał, że dochód z istniejącej już inwestycji (starej) może być zwolniony z CIT tylko wtedy, gdy istnieją „ścisłe ekonomiczne i funkcjonalne powiązania między inwestycją istniejącą i nową”. Trzeba przy tym brać pod uwagę szereg czynników, ale nie wskazał dokładnie jakie. Przykładowo – jak stwierdził minister – rozbudowa części administracyjnej nie jest częścią inwestycji, bo „nie spełnia definicji nowej inwestycji”. Tak samo jest z budową stołówki dla pracowników.
Nie zgadzają się z tym wojewódzkie sądy administracyjne. W sumie zapadło już 20 wyroków korzystnych dla firm, lecz nadal są one nieprawomocne.
Wątpliwości pozostaną
Zdaniem Piotra Folwarcznego projektowane przepisy Polskiego Ładu nie rozwiążą tych wątpliwości. Przykładowo – jak wskazuje ekspert – nadal nie będzie wiadomo, czy możliwe będzie zwolnienie dla całości dochodu po rozbudowie zakładu, gdy nowa inwestycja będzie miała ścisłe związki ze starą, wcześniej już istniejącą (wspomniane objaśnienia ministra finansów na to by pozwalały).
Nie wiadomo też – dodaje Folwarczny – jak rzetelnie wydzielić dochód z inwestycji, która jest np. punktową rozbudową istniejącego zakładu.
– Chodzi o sytuację, gdy nie stawiamy nowej, autonomicznej linii produkcyjnej, lecz kupujemy kilkadziesiąt, a niekiedy kilkaset środków trwałych, które mają usprawnić istniejący cykl produkcyjny i doprowadzić do zwiększenia mocy wytwórczych? To najczęstszy wariant realizacji inwestycji, a projektowane przepisy nie dają odpowiedzi, jak w takiej sytuacji podatnik powinien obliczyć dochód strefowy – mówi Piotr Folwarczny.
Doprecyzowanie przepisów
Dodajmy, że projekt Polskiego Ładu uszczelnia też tzw. małą klauzulę dotyczącą zwolnienia z CIT w Polskiej Strefy Inwestycji (art. 17 ust. 6c). Doprecyzowuje bowiem, że z preferencji nie będzie mógł skorzystać podatnik, który podejmuje sztuczne czynności wyłącznie w celu uzyskania zwolnienia podatkowego.
Projekt przewiduje również wyłączenie z kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji wydatków na cele osobiste przedsiębiorcy, w tym na następujące środki transportu: samochody osobowe, transport lotniczy, tabor pływający.
Łatwiej będzie stracić zwolnienie
Doprecyzowane mają zostać także przepisy o zatrudnianiu nowych pracowników w związku z realizacją nowej inwestycji. Obecnie nie mówią one o obowiązku zatrudnienia, tylko wskazują na możliwość uzyskania zwolnienia z CIT, gdy nowe miejsca pracy są tworzone w związku z nową inwestycją.
Projekt zakłada wprowadzenie wymogu utworzenia nowych miejsc pracy i zatrudnienia nowych pracowników. To odpowiedź na postulat Komisji Europejskiej.
Projekt przewiduje też, że nie będzie można obniżyć o więcej niż 20 proc. poziomu zatrudnienia określonego w decyzji o wsparciu w dniu jej wydania.
– To będzie nowe obostrzenie, które nie będzie przystawać do realiów gospodarczych – komentuje Piotr Folwarczny.