Kwalifikacja dochodu

Zmiana przepisów w opodatkowaniu PIT (wyłączenie tego dochodu z udziału w zyskach osób prawnych) powoduje także niespójność w zakresie traktowania tej kategorii przychodu w ustawie o CIT.

Według Krzysztofa Kaczmarka problematyczna jest obecnie kwalifikacja tego dochodu z punktu widzenia dyrektyw unijnych. Otóż według tzw. parent subsidiary directive (wspólna regulacja dotycząca opodatkowania dywidend) przewiduje zwolnienie z opodatkowania dochodów z udziału w zyskach osób prawnych przy spełnieniu określonych warunków i takie też przepisy zostały zaimplementowane do polskiego prawa.

Zmiana kwalifikacji tego dochodu spowodowała, że nie może on korzystać już ze zwolnień.

Ponadto ustawodawca, wprowadzając zmianę przepisów, zaszkodził również fiskusowi w przypadku sprzedaży udziałów w celu umorzenia przez podmioty zagraniczne.

– Wcześniej takie dochody podlegały opodatkowaniu podatkiem źródłowym w Polsce, natomiast dochód ze sprzedaży udziałów na zasadach ogólnych opodatkowany jest w miejscu siedziby sprzedającego. Oznacza to, że polski fiskus z takiej sprzedaży nic nie dostanie – dodaje Krzysztof Kaczmarek.

Udziały darowane

Nowe przepisy stwarzają również problemy w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów czy akcji otrzymanych wcześniej w drodze darowizny.

Waldemar Knap, kierownik w ECDDP, podkreśla, że w poprzednim stanie prawnym podatnicy korzystający z dobrowolnego umorzenia akcji lub udziałów nabytych w drodze darowizny wykazywali koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości zbywanych akcji (udziałów) z dnia nabycia darowizny. W efekcie prowadziło to do braku opodatkowania lub relatywnie niskiego jego poziomu. Akceptowały to również organy podatkowe.

– Po nowelizacji ustawy o PIT organy podatkowe twierdzą, że zaliczenie do kosztów podatkowych wartości darowanych akcji nie dotyczy umorzenia dobrowolnego – ostrzega Waldemar Knap.

Zdaniem fiskusa kosztem podatkowym nie będzie wartość darowizny, gdyż podatnik umarzający udziały (akcje) nie poniósł wydatku na ich nabycie. Takie stanowisko potwierdził np. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 7 marca 2011 r. (nr IPPB2/415-22/11-2/MS1). Wcześniej jednak dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 15 stycznia 2010 r. (nr IPPB4/415-702/09-5/JK) wydał korzystne dla podatników stanowisko, podobnie jak dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 7 stycznia 2010 r. (nr IBPBll/2/415-1014/09/HS).

Obecnie jednak według organów podatkowych pomniejszenie przychodu możliwe jest tylko przy umorzeniu przymusowym i automatycznym.

Modyfikacja przepisów w zakresie opodatkowania umorzenia udziałów czy akcji pokazuje, jakie negatywne skutki może wywołać wprowadzenie zmiany, której celem jest rozwiązanie tylko jednego problemu rozliczeniowego. Ustawodawca nie powinien modyfikować przepisów podatkowych w ten sposób.

Zmiany w opodatkowaniu PIT są niespójne z przepisami ustawy o CIT