Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dość często sprawiają problemy firmom zagranicznym inwestującym w Polsce. Organy podatkowe nakazują opodatkowywać ich dochody w Polsce, a nie w kraju, w którym spółka ma siedzibę. Jedną z takich spraw rozpatrywał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Spółka z Cypru zbyła akcje polskiej spółki celem umorzenia. W związku z tym złożyła do urzędu skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych. Twierdziła, że zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku między Polską a Cyprem (Dz.U. z 1993 r. nr 117, poz. 523), wynagrodzenie z tytułu zbycia akcji powinno być opodatkowane w kraju, w którym spółka ma siedzibę, czyli na Cyprze.

Z taką interpretacją nie zgodziły się jednak organy podatkowe.

Stanowisko fiskusa podzielił sąd i oddalił skargę. Zdaniem sądu dochody z akcji oraz dochody z udziału w zyskach należy rozumieć zgodnie z przepisami polskiej ustawy. W konsekwencji organy prawidłowo odmówiły stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych. Sąd dodał, że dochody z udziału w zyskach powinny być obniżone o koszt nabycia akcji.

Sygn. akt. III SA/Wa 1025/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl