KAMIL LEWANDOWSKI o rozliczeniach w Polsce i UE - Pobieranie VAT od SMS-ów wysyłanych na cele charytatywne jest polskim wytworem. W innych krajach, np. Danii czy Wielkiej Brytanii, tego typu darowizny nie podlegają temu podatkowi.
ROZMOWA
EWA MATYSZEWSKA
Ostatnio pojawiły się informacje, że Ministerstwo Finansów kończy prace nad projektem ustawy, która wprowadzi zwolnienie z VAT od charytatywnych SMS-ów. Czy nie za długo zwlekano z tą zmianą?
KAMIL LEWANDOWSKI*
Lepiej późno niż wcale. Jednak problem tkwi nie tyle w obowiązujących przepisach co w ich błędnej wykładni, która przyjęta została w naszym kraju i stanowi już utartą praktykę. Chodzi o błędną kwalifikację na gruncie VAT zdarzenia, jakim jest wysłanie SMS-a charytatywnego.
Przy wysyłaniu SMS-a dochodzi do świadczenia usługi telekomunikacyjnej, stąd konieczność rozliczenia VAT. Czy tak?
To prawda, że aby wysłać SMS-a, konieczne jest wyświadczenie usługi telekomunikacyjnej przez operatora, podlegającej opodatkowaniu VAT. Pozostaje jednak kwestia prawidłowego określenia podstawy opodatkowania VAT dla świadczonej usługi.
Jak ją ustalić?
Nie ma wątpliwości, że darowizna pieniężna pozostaje poza zakresem VAT. Dlatego też nieprawidłowe jest wliczanie jej wartości do podstawy opodatkowania VAT związanej ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych (SMS).
Ale dla operatora to nadal usługa.
Rzeczywiście dla operatora telekomunikacyjnego SMS charytatywny nie różni się niczym od zwykłych SMS-ów, które wysyłamy na co dzień do znajomych. Sam SMS charytatywny nie jest również droższy od pozostałych SMS-ów z punktu widzenia operatora telefonii komórkowej. Co więcej, operatorzy zasadniczo nie pobierają wynagrodzenia za usługę, gdyż po potrąceniu VAT opłata za SMS przekazywana jest organizacji charytatywnej. Efektywnie płacimy za niego więcej, ale tylko dlatego, że w ten sposób przekazujemy darowiznę na wybrany przez nas cel. Dlatego też nieuzasadnione i nieprawidłowe z punktu widzenia przepisów o VAT jest wliczanie do podstawy opodatkowania usługi telekomunikacyjnej i w konsekwencji opodatkowywanie VAT również wartości darowizny. Operator w zakresie darowizn przekazywanych poprzez SMS działa w istocie jako swoisty agent gromadzący środki i przekazujący je instytucji charytatywnej, która organizuje daną akcję.Gdyby zgodzić się z takim modelem funkcjonowania, co podlegałoby opodatkowaniu?
Wówczas opodatkowaniu podlegałaby wyłącznie prowizja operatora za działania związane ze zbiórką pieniędzy i administrowaniem całego procesu.
Czy tego typu rozwiązania funkcjonują w innych krajach?
Owszem. Pomyślnie funkcjonują one np. w Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i wielu innych europejskich krajach.
Dlaczego u nas nie działają te zasady?
Trudno powiedzieć. Jednak zdaję sobie sprawę, że operatorzy komórkowi mogą nie wykazywać zainteresowania zmianą dotychczasowej praktyki, gdyż prawdopodobnie wymagałoby to zmian w ich systemach billingowych. Ale w tym przypadku gra jest warta więcej niż przysłowiowa świeczka. Ciekawe rozwiązanie od strony technicznej przyjęto np. Wielkiej Brytanii, gdzie został stworzony specjalny kod dla SMS-ów charytatywnych, który powoduje automatyczną alokację środków z tych SMS-ów (nieopodatkowanych VAT) do upoważnionych instytucji charytatywnych, na rzecz których dana darowizna została przekazana. Warto zajrzeć jeszcze raz do przepisów o VAT, poszukać przykładów dobrych rozwiązań funkcjonujących w innych krajach, a uzyskanie słusznych wniosków i wypracowanie odpowiednich rozwiązań nie będzie trudne. To powinno pozwolić nie tylko na pozytywną zmianę w przyszłości, ale może również otworzyć możliwość odzyskania niesłusznie zapłaconego podatku VAT i przekazanie tych pieniędzy tym, którzy ich potrzebują.
*Kamil Lewandowski, doradca podatkowy w kancelarii Parulski & Wspólnicy