Tak
Obowiązkiem organu podatkowego w przypadku śmierci podatnika jest udzielanie spadkobiercom informacji dotyczących sytuacji podatkowej zmarłego. Dzięki temu spadkobiercy mają możliwość zorientowania się w sytuacji podatkowej spadkodawcy. Dotyczy to między innymi wydanych decyzji dotyczących odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty na raty. Obowiązek informowania spadkobierców nie jest uzależniony od złożenia przez nich oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Wręcz przeciwnie, uzyskane wiadomości mają pomóc spadkobiercy w podjęciu tej decyzji. Przepisy nie określają jednak terminu realizacji tego obowiązku przez organ podatkowy, a to oznacza, że może on go zrealizować również po złożeniu oświadczeń dotyczących przyjęcia spadku. Spadkobiercy mogą jednak sami złożyć wniosek do organu podatkowego o wydanie im stosownego zaświadczenia.
PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 103 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).