...i nieruchomościami

W praktyce często okazuje się, że nie wystarczy odwołać się do ustawy o PIT nawet mając na uwadze zmiany przepisów, które dokonały się w ciągu ostatniego roku. Monika Kurlit podkreśla, że szczególnie dokładnie trzeba przeanalizować przepisy w przypadku opodatkowania sprzedaży nieruchomości. W okresie ostatnich lat trzykrotnie zmieniały się zasady rozliczania w tym zakresie.

- Stąd po określeniu roku nabycia zbywanej nieruchomości należy odpowiednio sięgnąć do przepisów obowiązujących do końca 2006 roku, tych obowiązujących w latach 2007-2008 lub nowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2009 r. W sytuacji korzystania z kilku źródeł prawa nietrudno o błąd - ostrzega ekspert z PricewaterhouseCoopers.

Dodaje, że nic nie zwalnia podatnika z obowiązku znajomości prawa, nawet wówczas, gdy jest ono skomplikowane. Ustawodawca powinien pamiętać, że każda zmiana przepisów wymaga wprowadzenia precyzyjnych i praktycznych norm przejściowych. Jednak skomplikowane przepisy przejściowe mogą wręcz zniechęcać podatników do skorzystania z nowo proponowanych rozwiązań.

- W takiej sytuacji dobrze byłoby położyć nacisk na rolę informacyjną i edukacyjną, jaką powinien dodatkowo pełnić ustawodawca. Pomocne mogą być dodatkowe wytyczne lub wydanie jednolitego tekstu ustawy o PIT - podpowiada Monika Kurlit.

Uproszczenie przepisów

Liczne nowelizacje ustawy o PIT spowodowały, że ten akt prawny stał się skomplikowany. Marek Jarocki twierdzi, że prawidłowe zastosowanie wzajemnie powiązanych i wielopoziomowo złożonych przepisów zależy często od znajomości m.in. ustaw nowelizujących, w tym przede wszystkim przepisów przejściowych. Te z kolei dostarczają kłopotów interpretacyjnych nawet biegłym doradcom podatkowym. Przykładem jest opodatkowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

- Wysiłek, jaki podejmuje Ministerstwo Finansów, aby zastąpić obecny system prostą ustawą, jest jak najbardziej uzasadniony. Nie jest to zadanie łatwe. Upraszczanie rozwiązań nie może bowiem iść w parze z tolerowaniem luk prawnych - mówi Marek Jarocki.

118 razy była nowelizowana ustawa o PIT od 2000 roku

POSTULUJEMY

Marszałek Sejmu powinien jak najszybciej ogłosić nowy tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych