Kwoty z abolicji

Kwoty wynikające z przyznania abolicji podatkowej są różne. Czasem są to umorzenia lub zwroty kilkuzłotowe, czasem sięgają tysięcy złotych.

Małgorzata Brzoza wylicza, że wydane do 11 lutego decyzje dotyczące zwrotu podatku opiewały na kwoty od 6 zł do ponad 40 tys. zł, natomiast decyzje dotyczące umorzenia zaległości opiewały na kwoty od 15 zł do prawie 21 tys. zł.

- Do tej pory urzędy z województwa podlaskiego zwróciły podatnikom w wyniku abolicji blisko 379 tys. zł oraz umorzyły zaległości na łączną kwotę ponad 1,1 mln zł - dodaje Radosław Hancewicz.

Natomiast Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi zwraca uwagę, że po weryfikacji wniosków najniższe kwoty zwrotów podatku to np. 2,90 zł, 9,70 zł, 19 zł, 41 zł; przykładowe najwyższe kwoty zwrotu to: 37 565 zł, 33 392 zł, 32 000 zł. Przykładowe najniższe kwoty umorzenia: 1zł, 7 zł, 28 zł, 70 zł. Przykładowe najwyższe kwoty umorzenia: 33 864 zł, 30 676 zł, 21 896 zł.

Błędy we wnioskach

Pracownicy izb skarbowych podkreślali również, że często dokumenty podatników, którzy chcieli skorzystać z abolicji, pozostawiały wiele do życzenia.

- Większość urzędów sygnalizuje, że wzywa podatników do złożenia wyjaśnień w związku ze złożeniem wniosku o abolicję. Wezwania mieszczą się w przedziale 40-60 proc. Ale są też urzędy, które wzywają podatników w 90 proc. przypadków, jak np. Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie. Na drugim biegunie są 15-proc. wezwania w stosunku do złożonych wniosków, jak np. Urząd Skarbowy w Nowym Targu - wylicza Monika Sala-Szczypińska.

Wśród popełnianych przez podatników błędów Agnieszka Żukowska wymienia niewskazanie kraju uzyskania dochodu/przychodu, niedołączanie do wniosku o umorzenie zaległości podatkowej zeznania podatkowego, wpisywanie wartości diet do kosztów uzyskania przychodów, wpisywanie błędnego adresu czy wpisanie we wniosku PIT-AZ zarówno dochodów uzyskanych za granicą, jak i w Polsce.

FORMY ABOLICJI

Abolicja podatkowa może przybrać jedną z trzech form:

• umorzenia zaległości podatkowej;

• zwrotu części podatku;

• jednoczesnego umorzenia zaległości i zwrotu części podatku.

6 października 2008 r. był ostatnim dniem na składanie wniosków o abolicję z zagranicznych zarobków za 2002 rok

6 lutego 2009 r. był ostatnim dniem na składanie wniosków o abolicję z zagranicznych zarobków za okres 2003-2007