Do końca lutego następnego roku po roku, którego dotyczy rozliczenie podatkowe, mają czas organy rentowe na sporządzenie PIT-40A/11A. Organy rentowe wypełniają na tym druku albo roczne obliczenie podatku, czyli PIT-40A, albo informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego, czyli PIT-11A. Informację o dochodach organy rentowe sporządzają podatnikom, którym nie dokonują rocznego odliczenia podatku, np. uzyskującym dochody z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz podatnikom, którym wypłacają jedynie świadczenia zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2, 75, 100 ustawy o PIT (szczegóły patrz ramka).

Warto podkreślić, że w tym roku organy rentowe mają więcej czasu na wypełnienie formularza PIT-40A/11A, gdyż ostatni dzień lutego wypada w sobotę. Stąd ostatnim dniem będzie poniedziałek 2 marca.

Obowiązki podatkowe

Organy rentowe są zobowiązane, w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku (PIT-40A), podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zobacz więcej w e-wydaniu Gazety Prawnej