Aktualizacja danych

Ewa Sobińska zwraca również uwagę na inne konsekwencje braku rozporządzenia.

Osoby występujące o duplikat certyfikatu nie będą mogły go otrzymać, gdyż rozporządzenie ma określić sposób postępowania, wzór wniosku i wysokość opłaty za wydanie duplikatu. Dodatkowym utrudnieniem może być brak możliwości dokonania zmian danych, do których jest zobowiązana osoba posiadająca certyfikat księgowego.

- Ustawa o rachunkowości zobowiązuje księgowych do zgłoszenia zmiany w ciągu 30 dni od zaistnienia takiego zdarzenia. Rozporządzenie ma natomiast określać wykaz dokumentów będących podstawą do ich dokonania - wskazuje nasza rozmówczyni.

Zwłoka w wydaniu przepisów

Nowe przepisy dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg obowiązują od 1 stycznia 2009 r.

Zofia Podhorodecka, prezes Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów, podkreśla, że część przepisów została wprowadzona zmianami w ustawie o rachunkowości z 18 marca 2008 r., która została opublikowana w kwietniu 2008 r. Już wtedy było wiadomo, że muszą zostać wydane nowe przepisy wykonawcze głównie w zakresie przeprowadzania egzaminów.

Część regulacji przywracająca możliwość ubiegania się o certyfikat bez zdawania egzaminów po 29 grudnia 2010 r. obowiązuje od 18 grudnia 2008 r.

- Trudno więc racjonalnie wytłumaczyć przedłużające się opóźnienie w wydaniu przepisów wykonawczych - twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że osoby, które nie przystąpiły do egzaminu do 31 grudnia 2008 r., żyją w niepewności co do możliwości zdawania egzaminu, a w szczególności jego terminu.

28 tys.

osób posiada już certyfikat księgowy