Co robić

A zatem podatnicy, którym dłużnik nie zapłaci w ciągu 180 dni, powinni dość szybko  wystawić zawiadomienie o zamiarze skorygowania podatku należnego. Może to bowiem przyczynić się do zapłaty przez dłużnika zaległej należności, i to w ciągu 14 dni. Jeśli dłużnik mimo zawiadomienia nie zapłaci, ale potwierdzi odbiór, podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi na złe długi. Jeśli dłużnik zapłaci po terminie 14 dni, będzie to rodziło konieczność kolejnej korekty VAT.

3 KROKI

Jak skorzystać z ulgi na złe długi

1 Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi na złe długi, musi uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

2 Zawiadomienie dłużnika o zamiarze korekty

Przedsiębiorca musi zawiadomić dłużnika, że chce skorzystać z ulgi na złe długi. Jeśli mimo to dłużnik nie zapłaci należności, i to w ciągu 14 dni, ale potwierdzi odbiór zawiadomienia, to przedsiebiorca będzie mógł skorzystać z ulgi.

3 Korekta VAT

Jeśli dłużnik nie zapłacił należności mimo wezwania, przedsiębiorca, dzięki uldze na złe długi, może skorygować swój podatek należny.

Podstawa prawna

• Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).