Akademia podatkowa

3 października 2016 r.

Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą, wszczęcie egzekucji nie wymaga doręczenia podatnikowi postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

Egzekucja podatku z decyzji nieostatecznej3 października 2016 r.

Gdyby organy korzystały z możliwości, jakie daje ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w wielu wypadkach podatnicy dobrowolnie regulowaliby zobowiązania wynikające z decyzji nieostatecznej z rygorem natychmiastowej wykonalności. Nie ponosiliby przy tym ciężaru kosztów egzekucyjnych.

6 czerwca 2016 r.

Usługi powtarzalne nie muszą być ciągłe6 czerwca 2016 r.

Nieustannie pojawiają się kontrowersje w odniesieniu do regulacji dotyczących obowiązku podatkowego w przypadku usług ciągłych i powtarzalnych. Zgodnie z art. 19a ust. 3 zd. 1 ustawy o VAT świadczenie usług, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, aż do momentu zakończenia świadczenia. To przepis podstawowy i warto zwrócić uwagę, że nie odnosi się on do usług ciągłych, ale takich, dla których strony ustaliły następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń.

21 marca 2016 r.

Wyrok TSUE nie oznacza więc bynajmniej, że podmioty nabywające towary od oszustów nie mogą być pozbawione prawa do odliczenia VAT.

Dostawa od nieistniejącego podatnika a prawo do odliczenia VAT21 marca 2016 r.

Kwestionując prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku transakcji wiążących się z oszustwem, organy często powołują się na art. 88 ust. 3a pkt 1a ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem nie dają prawa do odliczenia faktury wystawione przez podmiot nieistniejący. W praktyce stosunkowo często organy podatkowe posługują się pojęciem dostaw dokonanych przez podmiot nieistniejący. Koncepcja takiej dostawy jest w sumie grotes- kowa. Jeśli bowiem podmiot nie istnieje (czyli go nie ma), to raczej nie może dokonać dostawy.

7 marca 2016 r.

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi obowiązek raportowania danych w formie JPK, wielkość przedsiębiorstwa należy określać w oparciu o zapisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Sposób określenia wielkości przedsiębiorstwa dla celów JPK7 marca 2016 r.

Wraz ze zmianą ordynacji podatkowej część przedsiębiorstw będzie musiała przekazywać dane organom podatkowym w wersji elektronicznej, w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Czy do zakwalifikowania podatnika do grupy przedsiębiorców stosujących JPK stosuje się zasady ustalenia wielkości przedsiębiorstwa wynikające z regulacji dotyczących pomocy publicznej?

Polecane

Polecane