Na stronie internetowej resort finansów wyjaśnia, że podmioty prowadzące wymianę walut za pośrednictwem internetu są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czy to oznacza, że nie wypełniają one tych obowiązków?

Nie, komunikat w sprawie działalności kantorowej prowadzonej przez internet został umieszczony w związku z pytaniami oraz wątpliwościami zgłaszanymi przez podmioty prowadzące taką działalność. Wyjaśniliśmy w nim obowiązki informacyjne, jakie spoczywają na kantorach internetowych w stosunku do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF) zgodnie z ustawą z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 z późn. zm.).

Jakie informacje kantory muszą przekazywać GIIF?

E-kantory i wszystkie inne podmioty prowadzące działalność kantorową mają takie same obowiązki. Ustawa nie różnicuje danej kategorii instytucji obowiązanej w zależności od formy, w jakiej jest prowadzona. Kantory muszą np. przekazywać informacje o transakcjach podejrzanych oraz takich, których wartość przekracza 15 tys. euro.

Co grozi za niewypełnianie tych obowiązków?

Przewidziane są dwa rodzaje odrębnych, niezależnych od siebie sankcji. Kary pieniężne do kwoty 750 tys. zł nakładane na instytucje obowiązane na podstawie przepisów ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz sankcje karne, czyli maksymalnie nawet do 8 lat pozbawienia wolności.