Podatnicy z roku na rok przekazują więcej środków z tytułu 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Dlaczego warto korzystać z tej formy wsparcia?

Powody, dla których warto przekazywać 1 proc. są tak różne, że chyba każdy znajdzie pogląd, który do niego przemówi. Najogólniej można powiedzieć, że to jedyna okazja by odebrać decyzję o tym, jak wydać środki pochodzące z podatku, rządowi i parlamentowi. Obywatele często narzekają, że decydenci źle wydają nasze pieniądze – oto okazja, by zrobić to lepiej. Ponieważ sfer pożytku publicznego jest aż 31, 1 proc. podatku można przekazać w zasadzie na każdy, bliski naszemu sercu cel. Czy to w sferze, która jest przez państwo nie doinwestowana, czy też organizacji, która realizuje działania bliskie naszemu sercu i zamiłowaniom, służące lokalnej społeczności.

Warto zastanowić się, czy nie lepiej przekazać 1 proc. lokalnej organizacji, której działania są nam znane. Wtedy jest szansa, że zainwestowany przez nią 1 proc. „wróci” do nas – jeśli nawet nie skorzystamy z jej usług czy działań bezpośrednio, skorzysta na tym nasze najbliższe otoczenie.

Na co uważać przekazując 1 proc. swojego podatku?

W tym roku zmieniła się zasada oznaczania organizacji, której chcemy przekazać 1 proc. Do tej pory wpisywaliśmy do formularza PIT nazwę organizacji oraz numer, pod którym organizacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie wpisujemy tylko numer KRS, więc zwróćmy szczególną uwagę na poprawne przepisanie go – urząd nie będzie się już mógł oprzeć na nazwie, jeśli będzie mieć wątpliwości co do prawidłowości numeru.

Które organizacje w rozliczeniu za 2010 rok będą mogły otrzymać wpłaty jednoprocentowe?

Pamiętajmy też, że nie wszystkie organizacje posiadające status OPP będą uprawnione do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli zatem dopiero szukamy organizacji, którą chcemy wesprzeć, sprawdźmy czy figuruje ona w elektronicznym wykazie prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (http://www.pozytek.gov.pl). Organizacja pożytku publicznego, która nie złożyła sprawozdaniaa się w terminie albo, w stosunku do których wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości nie może liczyć na wsparcie z 1 proc.