ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA

Czy podatnik, który otrzymał zwrot zagranicznego podatku, musi wykazać go w polskim zeznaniu PIT?

DR JANUSZ FISZER*

Prawidłowa odpowiedź na to pytanie będzie zależała od tego, w jakim państwie podatnik uzyskiwał dochód. Możliwe są tu dwie sytuacje, lecz wynik końcowy będzie identyczny.

Jaka będzie pierwsza sytuacja?

Podatnik uzyskiwał dochód w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu, a umowa ta przewiduje tzw. metodę wyłączenia z progresją jako sposób uniknięcia podwójnego opodatkowania. Taka metoda stosowana jest m.in. w umowie z Niemcami, Wielką Brytanią, Austrią i Irlandią. Metoda ta oznacza, że dochód polskiego rezydenta uzyskany i opodatkowany w tych państwach zostaje wyłączony z podstawy opodatkowania, czyli efektywnie zwolniony od podatku dochodowego w Polsce. Wspomniana metoda wyłączenia z progresją odnosi się więc do dochodu podatnika, a nie do zapłaconego przez niego podatku, co z kolei jest charakterystyczne dla tzw. metody odliczenia proporcjonalnego.

Czyli przy metodzie wyłączenia z progresją, pobór, względnie zwrot podatku dochodowego, jest z punktu widzenia odpowiedzialności podatnika neutralny?

Tak. W takiej sytuacji, zagraniczny podatek – zapłacony, względnie częściowo zwrócony podatnikowi – nie jest brany pod uwagę w żadnym aspekcie. Zwrócony podatek nie jest dochodem, a podatnik nie jest zobowiązany do jakichkolwiek dodatkowych działań wobec polskiego fiskusa.