Czy forma zapisu decyduje o sposobie rozliczenia

Podatnik zamierza umieścić w testamencie zapis windykacyjny. W ten sposób przekaże nieruchomość wnukowi. Czy u zapisobiercy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu takiego nabycia?

Czy darmowa służebność może być opodatkowana

Na rzecz podatnika służebność osobistą ustanowili notarialnie córka i zięć. Służebność polega na korzystaniu z domu jednorodzinnego i działki, na której jest on wybudowany. Czy ustanowienie służebności skutkuje zapłatą podatku od spadków i darowizn?

Czy trzeba płacić podatek od zachowku

Sąd zasądził na rzecz podatnika zachowek. Do jego wypłaty obowiązany jest wuj podatnika, który jako spadkobierca testamentowy nabył spadek po jego matce. Czy wypłata pieniędzy przez wuja skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku od zachowku?

Czy zasiedzenie nieruchomości jest zwolnione z podatku

Podatnik uzyskał sądowe postanowienie stwierdzające zasiedzenie nieruchomości gruntowej. Czy zasiedzenie będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn, gdy poprzedni właściciel był członkiem rodziny (pradziadek)?

Czy należy zgłosić zniesienie współwłasności

Podatniczka stanie się właścicielką nieruchomości wskutek nieodpłatnego zniesienia jej współwłasności. Mąż przekaże jej w ten sposób swoją część domu, która jest obecnie zaliczona do jego majątku odrębnego. Czy zniesienie współwłasności w formie aktu notarialnego będzie trzeba samodzielnie zgłosić fiskusowi?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy darmowe nabycie pieniędzy i majątku jest opodatkowane

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania