Podatnik ponosi odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe. Nawet jeśli powierzy je osobom uprawnionym do doradztwa podatkowego lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a potem okaże się, że osoby te popełniły błędy, to fiskus zgłosi się do podatnika. Grożą mu negatywne skutki w postaci naliczenia odsetek i ewentualnie kar karnych skarbowych. Aby uniknąć takich sytuacji podatnik musi więc przed podpisaniem umowy upewnić się, że osoba, której powierza swoje sprawy podatkowe, jest kompetentna i posiada odpowiednie zabezpieczenia przed skutkami swoich błędów.

To jest tylko część artykułu. W pełnej treści dowiesz się więcej na temat:

Co zrobić z osobą bez uprawnień zawodowych do świadczenia usług doradczych

Jakie są konsekwencje braku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Czy w umowie z doradcą podatkowym powinny być określone sankcje

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co sprawdzić przed podpisaniem umowy z doradcą lub księgowym.