Czy jest definicja miejsca zamieszkania

Podatniczka od pół roku przebywa w Londynie. Nie wie, kiedy wróci do Polski. Czy przepisy podatkowe określają definicje miejsca zamieszkania dla celów podatkowych?

Czy można ustalić ognisko domowe

Podatnik jest obywatelem Holandii. Tam też otrzymuje rentę inwalidzką, która w części jest przelewana z konta banku holenderskiego na konto w Polsce na potrzeby żony i córki. Żona odwiedza podatnika razem z córką (z pierwszego małżeństwa żony). Kiedy córka się usamodzielni, żona planuje przeprowadzić się do Holandii. W porównaniu z innymi latami (tak jest do dzisiaj) podatnik w ciągu roku przebywał w Polsce nie dłużej niż 90 dni, w 2005 roku był trochę dłużej. W latach 2005 – 2010 miejscem zamieszkania oraz centrum interesów osobistych i gospodarczych była Holandia. Podatnik przez Holandię jest traktowany jako rezydent podatkowy. Ma certyfikat rezydencji potwierdzający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Holandii. Czy kluczowe będzie tu ustalenie ogniska domowego?

Czy burmistrz jest organem podatkowym

Podatnik chce złożyć wniosek o rozłożenie podatku od nieruchomości na raty. Czy w takiej sytuacji organem, do którego należy złożyć pismo, jest burmistrz miasta?

Czy podatnik wybiera urząd skarbowy

Student będzie musiał złożyć PIT za 2011 rok. Będzie to jego pierwsze rozliczenie podatkowe. Czy może wybrać sobie urząd skarbowy, w którym złoży zeznanie?

Czy można się odwołać do ministra finansów

Podatniczka otrzymała decyzję z urzędu skarbowego. Nie zgadza się z nią. Czy może się odwołać do ministra finansów?

Czy CBA może sprawdzać podatnika

Do podatnika zawitali przedstawiciele CBA, podając się za urzędników podatkowch. Poprosili m.in. o deklaracje za trzy ostatnie lata. Czy mają do tego prawo?

Czy płatnik musi składać druki IFT

Orkiestra planuje podpisać z dyrygentem zamieszkałym w Gruzji (mającym certyfikat rezydencji z Gruzji) umowę o dzieło, na podstawie której dyrygent będzie świadczył na rzecz orkiestry usługi koncertowe. Będą one wykonywane poza granicami Polski (np. w Turcji, we Francji, w Japonii, na Białorusi) i nie będą wykonywane przez dyrygenta w ramach działalności gospodarczej. Dyrygent nie będzie miał zakładu, stałej placówki do wykonywania usług w ramach przedmiotowej umowy. Czy pracodawca będzie musiał wystawić druki IFT?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak miejsce zamieszkania wpływa na rozliczenia podatkowe.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.