1 Sprawdź legitymację osoby, która zamierza przeszukać bagaż podróżny

Celnik może dokonać rewizji bagażu podróżnego na podstawie legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia do wykonywania kontroli. Jednak w przypadku kiedy kontroli dokonuje umundurowany funkcjonariusz, okaże on legitymację służbową i upoważnienie tylko na żądanie. Celnik powinien okazać legitymację służbową w taki sposób, by było możliwe odczytanie i spisanie z niej danych.

W przypadkach nie cierpiących zwłoki celnik może dokonać rewizji tylko na podstawie legitymacji służbowej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak postępować zgodnie z zaleceniami funkcjonariusza celnego

Jak można złożyć wniosek o sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli

Kto ma obowiązek wydania towarów i udostępnienia dokumentów

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak celnik przeszuka bagaż podróżnego.